Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 kwietnia 2017 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 kwietnia 2017 r. w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 kwietnia 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.04.2017 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.04.2017 14:30 Usunięto załącznik Projekt uchwały zmieniająca
uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru,
znaku graficznego - logo, pieczęci i hejnału Miasta
Ustroń oraz zasad ich używania

(Magdalena Fober)
21.04.2017 14:29 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wystąpienia
z apelem do Marszałka Województwa Śląskiego o podjęcie
działań zapobiegających zamknięciu przejazdu na wprost w
ciągu ulic Dominikańskiej i Kozakowickiej przez DW 941 w
Mieście Ustroń"

(Magdalena Fober)
21.04.2017 14:29 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie podjęcia
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej skutecznych działań
wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce"

(Magdalena Fober)
21.04.2017 14:28 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustalenia
kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń"

(Magdalena Fober)
21.04.2017 14:28 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniająca uchwałę
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, znaku
graficznego - logo, pieczęci i hejnału Miasta Ustroń oraz
zasad ich używania"

(Magdalena Fober)
21.04.2017 14:28 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniająca uchwałę
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, znaku
graficznego - logo, pieczęci i hejnału Miasta Ustroń oraz
zasad ich używania"

(Magdalena Fober)
21.04.2017 14:27 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminów korzystania z miejskich, ogólnodostępnych
obiektów sportowych oraz siłowni na świeżym powietrzu"

(Magdalena Fober)
21.04.2017 14:27 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość"

(Magdalena Fober)
21.04.2017 14:26 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia
służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym"

(Magdalena Fober)
21.04.2017 14:26 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości"

(Magdalena Fober)
21.04.2017 14:25 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
21.04.2017 14:24 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
21.04.2017 14:24 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)