Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 maja 2017 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 maja 2017 r. w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 maja 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.05.2017 15:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.05.2017 15:17 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie sprzeciwu
wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz
wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska
Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła -
lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia
dwukadencyjności liczonej wstecz"

(Magdalena Fober)
19.05.2017 15:16 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminu udzielenia dotacji celowej na usunięcie i
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu
Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
19.05.2017 15:15 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
19.05.2017 15:15 Dodano załącznik "Projekt uchwały ogłoszenie jednolitego
tekstu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ustroń
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz
ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków"

(Magdalena Fober)
19.05.2017 15:14 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr:
3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 i
3985/56"

(Magdalena Fober)
19.05.2017 15:13 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze
bezprzetargowej"

(Magdalena Fober)
19.05.2017 15:13 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
19.05.2017 15:12 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu"

(Magdalena Fober)
19.05.2017 15:11 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu"

(Magdalena Fober)
19.05.2017 15:10 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
19.05.2017 15:09 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2016 rok"

(Magdalena Fober)
19.05.2017 15:08 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)