Dostawa sprzętu do utrzymania boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej – sprzęt do koszenia i spulchniania, rozsiewacz ręczny nawozów w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.69.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Dostawa sprzętu do utrzymania boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej – sprzęt do koszenia i spulchniania, rozsiewacz ręczny nawozów w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń przeznaczonych do utrzymania i konserwacji boisk sportowych o nawierzchni z trawy naturalnej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu”.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

  1. dostawę kosiarki wrzecionowej do koszenia trawy naturalnej – murawy boisk piłkarskich, o następujących parametrach:

- silnik spalinowy – moc netto wg SAE J1349 min. 5,5 KM

- szerokość robocza min. 860 mm

- regulowana wysokość koszenia – od 8-55 mm

- kosz do zbierania trawy z tworzywa

- uchwyt regulowany z systemem antywibracyjnym

- tylny stalowy wałek trzyczęściowy pokryty gumą

- przedni wałek stalowy z uszczelnionymi łożyskami

- waga urządzenia bez przystawki - siodełka maksymalnie 170 kg

- wrzeciono 8-nożowe, średnica 200 mm

- szczotka  do zbierania po skaryfikacji/aeracji, etc.

- posiada certyfikat zgodności CE

- instrukcja obsługi w języku polskim

  1. dostawę aeratora wgłębnego do napowietrzania murawy sportowej współpracującego z posiadanym przez Zamawiającego ciągnikiem (Shibaura ST324) o następujących parametrach technicznych:

- zawieszenie trzypunktowe do ciągnika

- szerokość robocza minimum 130 cm

- głębokość aeracji zróżnicowana do 150 mm

- ciężar maksymalnie 440 kg

- wydajność minimum 2388 m2/godz.

- napęd poprzez wałek odbioru mocy, wałek ze sprzęgłem w zestawie

- praca ramion na zabudowanych siłownikach teleskopowych

- szybka regulacja kąta nachylenia bolców za pomocą poręcznej dźwigni

- precyzyjna regulacja głębokości pracy przy pomocy dwóch dźwigni

- łatwy i szybki system do montażu i demontażu szpil

- zastosowana ażurowa obudowa pozwalająca na kontrolę pracy ramion z kabiny

- zastosowanie łożysk bezobsługowych, samosmarujących w maszynie głównej – redukcja ilości wykonywanych prac konserwacyjnych

- dostawa z kompletem bolców pełnych 12x150 mm i drążonych 16x150

- dostawa z obciążnikami przednimi do ciągnika

- możliwość zastosowania bolców pełnych: 8-12 mm

- możliwość zastosowania bolców pustych: 10-18 mm

- możliwość doposażenia urządzenia w następujące akcesoria: listwy zagarniającej wykorki, tylnego wałka kopiującego, przystawki przytrzymującej murawę

- posiada certyfikat zgodności CE

- instrukcja obsługi w języku polskim

  1. dostawę ręcznego siewnika do nawozów o następujących parametrach:

-      zabezpieczony przed korozją,

-      duża możliwości ustawień do wysiewu nawozów otoczkowanych od granulacji 1,8 mm, rolniczych jak i nasion trawy

-      zbiornik na nasiona min. 42 l (22 kg)

-      szerokość siewu od 2-6 metrów, w zależności o wysiewanego materiału i dawki wysiewu

-      wyposażony w duże, pompowane koła, ułatwiające prowadzenie siewnika.

 

  1. przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w obsłudze dostarczonego sprzętu.

 

Teren boiska ma wymiary 76 x 121m, pokryty jest trawą naturalną.

Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Ustronia, uruchomi urządzenia oraz wykonana przeszkolenie pracowników.

Teren boiska objęty jest gwarancją wykonawcy robót (TAMEX Obiekty Sportowe S.A.), dostawca sprzętu zobowiązany jest otrzymać od firmy TAMEX autoryzację dla proponowanego sprzętu do utrzymania i konserwacji opisanego wyżej boiska piłkarskiego.

Wszystkie maszyny i urządzenia muszą posiadać certyfikaty CE wystawione przez producenta.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 40 w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Sławomir Bąk

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

 

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.10.2017 roku

Gwarancja na przedmiot umowy:  24 miesiące

 Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.69.2017 – Dostawa sprzętu do utrzymania boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej – sprzęt do koszenia i spulchniania, rozsiewacz ręczny nawozów w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 17.08.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

 

Ustroń, dn. 09.08.2017 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa sprzętu do utrzymania boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej – sprzęt do koszenia i spulchniania, rozsiewacz ręczny nawozów w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.08.2017 11:08