Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 września 2017 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 września 2017 r. w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 września 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2017 14:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.10.2017 14:12 Edycja dokumentu (Magdalena Fober)
25.09.2017 14:07 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nadania
wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Pani
Marii Nowak"

(Magdalena Fober)
25.09.2017 13:45 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu Zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych
przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców
Gminy Ustroń na lata 2017-2022"

(Magdalena Fober)
25.09.2017 13:44 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia
służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym"

(Magdalena Fober)
25.09.2017 13:44 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze
bezprzetargowej"

(Magdalena Fober)
25.09.2017 13:43 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniająca uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
25.09.2017 13:43 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków"

(Magdalena Fober)
25.09.2017 13:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
22.09.2017 15:02 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nadania
wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Panu
prof. Karolowi Danielowi Kadłubcowi"

(Magdalena Fober)
22.09.2017 15:02 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyznania
Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2017 – Srebrnej
Cieszynianki"

(Magdalena Fober)
22.09.2017 15:01 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2017r."

(Magdalena Fober)
22.09.2017 14:59 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej"

(Magdalena Fober)
22.09.2017 14:58 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze
bezprzetargowej"

(Magdalena Fober)
22.09.2017 14:58 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w
spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny"

(Magdalena Fober)
22.09.2017 14:57 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
22.09.2017 14:56 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach"

(Magdalena Fober)
22.09.2017 14:55 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach"

(Magdalena Fober)
22.09.2017 14:54 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach"

(Magdalena Fober)
22.09.2017 14:51 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)