OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w załączeniu.

Dotyczy: budowy sieci gazowej śr/c i przyłączy gazu do budynków mieszkalnych na terenie obejmującym działki o nr ewid. 89/2, 110/11, 110/4, 110/5 położone w obrębie Nierodzim, gm. Ustroń, w rejonie ulicy Lipowskiej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Wysocka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.10.2017 13:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż