OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dotyczy:

rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w Ustroniu, w rejonie ulicy Skoczowskiej i Uroczej, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 508/33, 508/90, 508/132, 508/134 (obręb Hermanice).  

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Wysocka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.04.2018 10:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż