Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.08.2018 09:45 ZP.271.3.52.2018 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Andrzeja Brody w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”
07.08.2018 14:07 SP1.ZP.271.3.03.2018 Modernizacja schodów głównych do budynku szkoły w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu SP-1”
07.08.2018 13:30 ZP.271.3.51.2018 Instalacja urządzeń GPS oraz świadczenie usługi monitoringu pojazdów uczestniczących w zimowym utrzymaniu dróg i chodników na terenie Miasta Ustroń w sezonie 2018-2019
06.08.2018 13:34 ZP.271.3.50.2018 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”
06.08.2018 12:51 SP6.ZP.271.3.01.2018 Zakup i dostawa książek dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
06.08.2018 10:43 ZP.271.3.49.2018 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skoczowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
03.08.2018 08:05 ZP.271.3.48.2018 Rozbudowa oświetlenia ul. Furmańskiej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
01.08.2018 14:25 ZP.271.3.47.2018 Wykonanie klimatyzacji w serwerowni oraz pomieszczeniach poddasza UM Ustroń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Ratusza - poddasze”
25.07.2018 14:13 SP2.ZP.271.3.03.2018 Zakup i dostawa książek dla Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
24.07.2018 11:04 SP1.ZP.271.3.02.2018 Zakup i dostawa książek dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

1 2 3 4 5 6 następna