Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2016 14:28 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu gaśniczego
15.11.2016 10:12 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonym na tablicy ogłoszeń, wykazie z dnia 4 listopada 2016 r. dotyczącym gminnych nieruchomości przeznaczonych na okres do lat 3 do najmu na cele usługowe – automat telefoniczny oraz do dzierżawy na cele ogródków przydomowych.”
11.10.2016 09:32 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonym na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wykazie z dnia 4 października 2016 r. dotyczącym gminnej nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
30.08.2016 10:11 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach na 21 dni dotyczący gminnych nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych obiektami nie związanymi trwale z gruntem, a stanowiących własność osób fizycznych przeznaczonych na okres do lat 3: - do dzierżawy w celu umieszczenia urządzeń przyłącza gazu oraz urządzeń przyłącza wodociągowego – wykaz z dnia 29.08.2016r., - do najmu na cele handlowe pod dwa stoiska do sprzedaży wyrobów ze skóry – wykaz z dnia 18.08.2016r., - do najmu na cele gastronomiczne pod istniejący obiekt oraz na cele ogródka całorocznego przy obiekcie – wykaz z dnia 18.08.2016r., - do najmu na cele mieszkaniowe na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (teren przyległy) – wykaz z dnia 29.08.2016r., - do dzierżawy na 1 rok na cele rekreacyjne pod istniejące obiekty oraz pod drobne uprawy rolne – wykaz z dnia 29.08.2016r.
22.08.2016 12:34 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu gaśniczego
12.08.2016 11:10 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu gaśniczego
14.06.2016 09:17 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach dotyczący gminnych nieruchomości przeznaczonych na okres do lat 3 do dzierżawy: w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego – wykaz z dnia 30.05.2016r., do najmu: na cele gastronomiczno–usługowe – wykaz z dnia 30.05.2016r., w celu umieszczenia pojemników na odzież używaną – wykaz z dnia 03.06.2016r., w celu usytuowania ogródka letniego wykaz z dnia 07.06.2016r. oraz wykaz z dnia 30.05.2016r. dotyczący nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości”.
18.05.2016 14:25 INFORMACJA "Burmistrza Miasta Ustroń" z dnia 18.05.2016r.
11.05.2016 10:45 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach z dnia 09.05.2016r. i 10.05.2016r., które dotyczą nieruchomości gminnych przeznaczonych na okres do lat 3, do najmu na cele garażowe oraz do dzierżawy w celu umieszczenia urządzenia elektroenergetycznego przyłącza kablowego ziemnego.
26.04.2016 09:22 INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonym na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wykazie z dnia 15.04.2016r. dotyczącym gminnych nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych obiektami nie związanymi trwale z gruntem, a stanowiących własność osób fizycznych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na cel usługowy oraz na okres od 1 maja do 30 września 2016 r. na cel ogródka letniego.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna