Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2016 14:05 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci oświetleniowej trasy narciarskiej niebieskiej nr 2” .
28.10.2016 13:52 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje - informacja o jakości wody z punktów monitoringowych na obszarze Miasta Ustroń.
21.09.2016 14:45 Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności sporzadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz odstapienie od okreslenia zakresu raportu dla "Budowy sieci oświetleniowej trasy narciarskiej niebieskiej nr 2".
11.08.2016 15:02 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje - informacja o jakości wody z punktów monitoringowych na obszarze Miasta Ustroń.
11.08.2016 09:10 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje - ocena okresowa jakości wody za I półrocze 2016r..
02.08.2016 09:14 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zakończenia procedury oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice".
07.07.2016 14:45 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci oświetleniowej trasy narciarskiej niebieskiej nr 2".
22.06.2016 08:53 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w rejonie ul. Akacjowej""
22.04.2016 08:59 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu".."
22.04.2016 08:44 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie ul. Sportowej w Ustroniu."

1 2 3 4 5 6 następna