Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.03.2013 11:42 ZARZĄDZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA USTROŃ z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
07.12.2012 12:55 Zarządzenie Nr 309/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały aktu prawa miejscowego w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń"
08.11.2012 07:47 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji aktów prawa miejscowego regulujących nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
06.09.2012 14:49 Zarządzenie nr 208/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 05 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały aktu prawa miejscowego w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ustroń"
05.03.2012 09:01 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 lutego 2012 r. o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących zmiany w statutach dla osiedli w Ustroniu
31.01.2012 12:12 Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Centrum
31.01.2012 12:11 Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla Nierodzim
31.01.2012 12:07 Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla Lipowiec
31.01.2012 12:03 Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla Hermanice
31.01.2012 12:02 Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla Zawodzie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna