Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.07.2015 10:18 OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Ustroń o podaniu do publicznej wiadomości projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustroń do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
24.06.2015 14:09 192/2015 Zarządzenie nr 192/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta
11.06.2015 09:52 174/2015 Zarządzenie nr 174/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta
17.03.2015 15:13 78/2015 Zarządzenie nr 78/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących uchwalenia zmian w Statucie Miasta Ustroń
05.03.2015 14:14 51/2015 Zarządzenie nr 51/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących uchwalenia zmian w Statucie Miasta Ustroń
27.02.2015 10:44 Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji aktu prawa miejscowego w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat
13.02.2015 08:58 ZARZĄDZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA MIASTA USTROŃ z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń
27.01.2015 13:58 ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA USTROŃ z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji aktu prawa miejscowego w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat
21.10.2014 12:34 Zarządzenie nr 253/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących uchwalenia „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
20.10.2014 14:44 250/2014 Zarządzenie nr 250/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących uchwalenia Statutu Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna