Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.07.2018 08:47 IGG.6733.00022.2018.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.07.2018 13:43 IGG.6733.00020.2018.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.07.2018 13:25 IGG.6733.00022.2018.AS OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.07.2018 08:25 IGG.6733.00023.2018.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.07.2018 08:02 IGG.6733.00021.2018.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.07.2018 15:03 IGG.6733.00026.2018.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.07.2018 10:40 OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.420.24.2018.RK1.7 z dnia 13 czerwca 2018 roku
27.06.2018 07:54 IGG.6733.00021.2018.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.06.2018 08:29 IGG.6733.00023.2018.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.06.2018 09:14 IGG.6721.00002.2016.AG O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz góry Czantoria

1 2 3 4 5 6 następna