Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2017 14:50 Uchwała nr 1 w sprawie zaopiniowania programów nauczania na rok szkolny 2017/2018
13.10.2017 14:44 Zarządzenie nr 20 w sprawie zmiany osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów
13.10.2017 14:42 Zarządzenie nr 19 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej
13.10.2017 14:30 Struktura Organizacyjna Szkoły w roku szkolnym 2017/2018
30.08.2017 09:24 Zarządzenie nr 18 w sprawie wprowadzenia procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych
30.08.2017 09:14 Uchwała nr 25 w sprawie zaopiniowania aneksu nr 1 do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018 oraz przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
30.08.2017 09:08 Uchwała nr 24 w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wynikó nadzoru pedagogicznego
25.08.2017 11:19 Zarządzenie nr 12 w sprawie ustalenia zasad korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
25.08.2017 10:38 Zarządzenie nr 16 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania realizacji podstawy programowej
25.08.2017 10:37 Zarządzenie nr 15 w sprawie wprowadzenia procedury do użytku programów nauczania

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna