Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2017 09:43 355/2017 Zarządzenie nr 355/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat oraz w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16.11.2017 09:33 354/2017 Zarządzenie nr 354/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wskaźnika obciążania wydatków krajowych bieżących związanych z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
16.11.2017 09:31 353/2017 Zarządzenie nr 353/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Ustroń
16.11.2017 09:29 352/2017 Zarządzenie nr 352/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2017/2018
10.11.2017 08:52 351/2017 Zarządzenie nr 351/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopad 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w placówce oświatowej na rok szkolny 2017/2018
10.11.2017 08:50 350/2017 Zarządzenie nr 350/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopad 2017 r. w sprawie wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w Straży Miejskiej w Ustroniu
10.11.2017 08:45 349/2017 Zarządzenie nr 349/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopad 2017 r. w sprawie określenia zasad dotyczących postępowania w sprawach stosowania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających jednostkom organizacyjnym Miasta Ustroń
10.11.2017 08:40 348/2017 Zarządzenie nr 348/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopad 2017 r. w sprawie określenia zasad dotyczących postępowania w sprawach stosowania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w Urzędzie Miasta Ustroń
08.11.2017 08:54 347/2017 Zarządzenie nr 347/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia listy projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok oraz określenia kwoty przeznaczonej na te projekty
08.11.2017 08:49 346/2017 Zarządzenie nr 346/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji

1 2 3 4 5 6 następna