Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2017 09:14 161/2017 Zarządzenie nr 161/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno-rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
25.05.2017 09:12 160/2017 Zarządzenie nr 160/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w placówce oświatowej na rok szkolny 2016/2017
25.05.2017 09:09 159/2017 Zarządzenie nr 159/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
25.05.2017 09:07 158/2017 Zarządzenie nr 158/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały aktu prawa miejscowego w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
25.05.2017 09:05 157/2017 Zarządzenie nr 157/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu
25.05.2017 09:03 156/2017 Zarządzenie nr 156/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej
25.05.2017 09:02 155/2017 Zarządzenie nr 155/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat pobieranych za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Miasta Ustroń
25.05.2017 09:00 154/2017 Zarządzenie nr 154/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
25.05.2017 08:55 153/2017 Zarządzenie nr 153/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 i 3985/56
25.05.2017 08:53 152/2017 Zarządzenie nr 152/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

1 2 3 4 5 6 następna