Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.03.2017 10:15 63/2017 Zarządzenie nr 63/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok
27.03.2017 10:13 62/2017 Zarządzenie nr 62/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu za 2016 rok
27.03.2017 10:11 61/2017 Zarządzenie nr 61/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2017/2018
27.03.2017 10:09 60/2017 Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2017/2018
27.03.2017 10:08 59/2017 Zarządzenie nr 59/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2017/2018
27.03.2017 10:06 58/2017 Zarządzenie nr 58/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2017/2018
27.03.2017 10:04 57/2017 Zarządzenie nr 57/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
27.03.2017 10:02 56/2017 Zarządzenie nr 56/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podtaku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiążaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
27.03.2017 09:57 55/2017 Zarządzenie nr 55/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej.
27.03.2017 09:45 54/2017 Zarządzenie nr 54/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury p.n.: Miejski Dom Kultury "Prażakówka" w Ustroniu, Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły w Ustroniu oraz Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego

1 2 3 4 5 6 następna