Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2017 14:44 Zarządzenie nr 20 w sprawie zmiany osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów
13.10.2017 14:42 Zarządzenie nr 19 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej
30.08.2017 09:24 Zarządzenie nr 18 w sprawie wprowadzenia procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych
25.08.2017 11:19 Zarządzenie nr 12 w sprawie ustalenia zasad korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
25.08.2017 10:38 Zarządzenie nr 16 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania realizacji podstawy programowej
25.08.2017 10:37 Zarządzenie nr 15 w sprawie wprowadzenia procedury do użytku programów nauczania
25.08.2017 10:36 Zarządzenie nr 14 w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w imprezach szkolnych organizowanych przez szkołę
25.08.2017 10:34 Zarządzenie nr 13 w sprawie zasad korzystania ze stołówki
22.06.2017 14:00 Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia wykazu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018
18.05.2017 13:02 Zarządzenie nr 10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu

1 2 następna