Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2017 07:51 XXVII/325/2017 UCHWAŁA NR XXVII/325/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Marszałka Województwa Śląskiego o podjęcie działań zapobiegających zamknięciu przejazdu na wprost w ciągu ulic Dominikańskiej i Kozakowickiej przez DW 941 w Mieście Ustroń
05.05.2017 07:50 XXVII/324/2017 UCHWAŁA NR XXVII/324/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie podjęcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce
05.05.2017 07:47 XXVII/323/2017 UCHWAŁA NR XXVII/323/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń
05.05.2017 07:46 XXVII/322/2017 UCHWAŁA NR XXVII/322/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, znaku graficznego - logo, pieczęci i hejnału Miasta Ustroń oraz zasad ich używania
05.05.2017 07:45 XXVII/321/2017 UCHWAŁA NR XXVII/321/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z miejskich, ogólnodostępnych obiektów sportowych oraz siłowni na świeżym powietrzu
05.05.2017 07:44 XXVII/320/2017 UCHWAŁA NR XXVII/320/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
05.05.2017 07:42 XXVII/319/2017 UCHWAŁA NR XXVII/319/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
05.05.2017 07:41 XXVII/318/2017 UCHWAŁA NR XXVII/318/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
05.05.2017 07:40 XXVII/317/2017 UCHWAŁA NR XXVII/317/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
05.05.2017 07:38 XXVII/316/2017 UCHWAŁA NR XXVII/316/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

1 2 3 4 5 następna