Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.03.2017 08:29 XXV/295/2017 UCHWAŁA NR XXV/295/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu działania
03.03.2017 08:28 XXV/294/2017 UCHWAŁA NR XXV/294/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na gruncie gminnym
03.03.2017 08:26 XXV/293/2017 UCHWAŁA NR XXV/293/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości położonej przy ul. Sosnowej
03.03.2017 08:25 XXV/292/2017 UCHWAŁA NR XXV/292/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przejęcia w drodze darowizny nieruchomości zajętej pod drogę
03.03.2017 08:24 XXV/291/2017 UCHWAŁA NR XXV/291/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa, położonej w pasie drogi wewnętrznej biegnącej równolegle do ul. Katowickiej II
03.03.2017 08:23 XXV/290/2017 UCHWAŁA NR XXV/290/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
03.03.2017 08:22 XXV/289/2017 UCHWAŁA NR XXV/289/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych w Ustroniu
03.03.2017 08:19 XXV/288/2017 UCHWAŁA NR XXV/288/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń
03.03.2017 08:18 XXV/287/2017 UCHWAŁA NR XXV/287/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
03.03.2017 08:09 XXV/286/2017 UCHWAŁA NR XXV/286/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń

1 2 następna