Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2017 12:43 XXIX/348/2017 UCHWAŁA NR XXIX/348/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
30.06.2017 12:41 XXIX/347/2017 UCHWAŁA NR XXIX/347/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Pani Iwonie Ryś działaczowi Ustrońskiego Klubu Ekologicznego
30.06.2017 12:40 XXIX/346/2017 UCHWAŁA NR XXIX/346/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
30.06.2017 12:38 XXIX/345/2017 UCHWAŁA NR XXIX/345/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli
30.06.2017 12:37 XXIX/344/2017 UCHWAŁA NR XXIX/344/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu
30.06.2017 12:35 XXIX/343/2017 UCHWAŁA NR XXIX/343/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
30.06.2017 12:34 XXIX/342/2017 UCHWAŁA NR XXIX/342/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym
30.06.2017 12:32 XXIX/341/2017 UCHWAŁA NR XXIX/341/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
30.06.2017 12:31 XXIX/340/2017 UCHWAŁA NR XXIX/340/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej
30.06.2017 12:29 XXIX/339/2017 UCHWAŁA NR XXIX/339/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze kupna

1 2 3 4 5 6 następna