Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.06.2018 11:17 206/2018 Zarządzenie nr 206/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
19.06.2018 11:15 205/2018 Zarządzenie nr 205/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
19.06.2018 11:14 204/2018 Zarządzenie nr 204/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń
19.06.2018 11:12 203/2018 Zarządzenie nr 203/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.
19.06.2018 11:11 202/2018 Zarządzenie nr 202/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad ustalenia na terenie Miasta Ustroń maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych
19.06.2018 11:10 201/2018 Zarządzenie nr 201/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku
19.06.2018 11:04 200/2018 Zarządzenie nr 200/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
19.06.2018 11:02 199/2018 Zarządzenie nr 199/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2018 r."
19.06.2018 10:59 198/2018 Zarządzenie nr 198/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej
19.06.2018 10:58 197/2018 Zarządzenie nr 197/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym

1 2 3 4 5 6 następna