Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.04.2017 11:53 ZP.271.3.44.2017 Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
14.04.2017 11:51 ZP.271.3.43.2017 Trzykrotne koszenie poboczy dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń
10.04.2017 11:38 ZP.271.3.42.2017 Zakup, dostawa i rozładunek płyt betonowych „YOMB”
10.04.2017 11:36 ZP.271.3.41.2017 Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami związanymi z utrzymaniem dróg i mostów w Ustroniu w 2017 roku
10.04.2017 11:35 ZP.271.3.40.2017 Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Ustroniu
04.04.2017 11:36 ZP.271.3.39.2017 Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
04.04.2017 11:34 ZP.271.3.38.2017 Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej w Ustroniu
04.04.2017 11:28 ZP.271.3.37.2017 Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
04.04.2017 08:06 SP5.ZP.271.3.01.2017 Dostawa urządzeń wraz z wyposażeniem – „Szkoła 2.0” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
04.04.2017 07:22 P6.ZP.271.3.01.2017 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych – „Zabawy z uśmiechem” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku

1 2 3 4 5 następna