Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.03.2017 12:30 GU.ZP.271.3.01.2017 Świadczenie usługi drukowania tygodnika „Gazeta Ustrońska”
14.03.2017 09:52 ZP.271.3.34.2017 Remont odwodnienia drogi ul. Bernadka w Ustroniu
14.03.2017 09:50 ZP.271.3.33.2017 Modernizacja fontanny na rynku
13.03.2017 09:18 ZP.271.3.32.2017 Dostawa wraz z montażem pompy osadu zagęszczonego mechanicznie transportowanego do komór fermentacyjnych, falownika i przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru osadu w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
13.03.2017 09:14 ZP.271.3.31.2017 Modernizacja placu zabaw przy ul. Akacjowej – budowa siłowni plenerowej park street workout Poniwiec w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
13.03.2017 09:11 ZP.271.3.30.2017 Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej w zakresie budowy chodnika przy ul. Lipowskiej w Ustroniu
02.03.2017 11:02 ZP.271.3.29.2017 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy drogi wraz z budową odwodnienia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
02.03.2017 11:01 ZP.271.3.28.2017 Sprzedaż wraz z załadunkiem pełnowartościowego materiału kamiennego na potrzeby Miasta Ustroń
27.02.2017 14:33 ZP.271.3.27.2017 Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXIII/253/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
27.02.2017 11:27 ZP.271.3.26.2017 Wycinka drzew i krzewów oraz frezowanie korzeni na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku

1 2 3 4 następna