Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.05.2017 10:47 ZP.271.3.49.2017 Modernizacja budynku OSP Ustroń Lipowiec
19.05.2017 12:25 ZP.271.3.48.2017 Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu
19.05.2017 11:44 G1.ZP.271.3.01.2017 Dostawa mobilnego miasteczka ruchu drogowego w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
17.05.2017 09:29 ZP.271.3.47.2017 Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i gminnych na terenie Miasta Ustroń
08.05.2017 12:00 ZP.271.3.46.2017 Opracowanie projektu modernizacji maszynowni WKF na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
08.05.2017 11:55 ZP.271.3.45.2017 Zakup, dostawa i ustawienie koszy ulicznych
14.04.2017 11:53 ZP.271.3.44.2017 Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
14.04.2017 11:51 ZP.271.3.43.2017 Trzykrotne koszenie poboczy dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń
10.04.2017 11:38 ZP.271.3.42.2017 Zakup, dostawa i rozładunek płyt betonowych „YOMB”
10.04.2017 11:36 ZP.271.3.41.2017 Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami związanymi z utrzymaniem dróg i mostów w Ustroniu w 2017 roku

1 2 3 4 5 6 następna