Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2017 11:37 ZP.271.3.83.2017 Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
10.10.2017 13:55 ZP.271.3.82.2017 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt”
06.10.2017 14:26 ZP.271.3.81.2017 Wymiana pokrycia dachu budynku gospodarczego wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi przy ul. Daszyńskiego 52 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków komunalnych”
06.10.2017 14:09 ZP.271.3.80.2017 Przebudowa instalacji grzewczej w budynku OSP Ustroń Centrum w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum”
04.10.2017 13:51 SP1.ZP.271.3.01.2017 Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla pracowni komputerowej
26.09.2017 14:20 ZP.271.3.79.2017 Modernizacja parkingu przy ul. Konopnickiej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
25.09.2017 12:26 GU.ZP.271.3.02.2017 Świadczenie usługi drukowania tygodnika „Gazeta Ustrońska”
08.09.2017 13:04 ZP.271.3.78.2017 Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu
08.09.2017 12:57 ZP.271.3.77.2017 Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadań: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kamieniec oraz Mokra” i „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Kamieniec oraz Mokra”
31.08.2017 12:31 ZP.271.3.76.2017 Modernizacja ścieżek spacerowych w Ustroniu Jaszowcu wraz z naprawą schodów terenowych betonowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”

1 2 3 4 5 6 następna