Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.08.2017 14:38 ZP.271.3.70.2017 Budowa siłowni zewnętrznych w Ustroniu na osiedlach Centrum i Manhattan w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych od juniora do seniora dla Osiedli Centrum i Manhattan” jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
09.08.2017 11:08 ZP.271.3.69.2017 Dostawa sprzętu do utrzymania boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej – sprzęt do koszenia i spulchniania, rozsiewacz ręczny nawozów w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu”
27.07.2017 14:30 SP6.ZP.271.3.01.2017 Zakup wyposażenia do pracowni chemicznych w szkołach podstawowych w ramach zadań inwestycyjnych: „Zakup wyposażenia dla SP-3”, „Zakup wyposażenia dla SP-5” i „Zakup wyposażenia dla SP-6”
25.07.2017 15:01 ZP.271.3.68.2017 Budowa miejsca edukacyjno–wypoczynkowego upamiętniającego budowniczych Zawodzia jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
25.07.2017 13:31 ZP.271.3.67.2017 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Ustroniu
21.07.2017 13:32 ZP.271.3.66.2017 Budowa siłowni zewnętrznych w Ustroniu na osiedlach Centrum i Manhattan w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych od juniora do seniora dla Osiedli Centrum i Manhattan” jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
21.07.2017 13:30 ZP.271.3.65.2017 Zorganizowanie imprezy promocyjno-sportowej pn. „Downhill City Tour”
18.07.2017 07:51 ZP.271.3.64.2017 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”
18.07.2017 07:50 ZP.271.3.63.2017 Organizacja Festiwalu „Góra Kolorów & Etnopole”
06.07.2017 09:09 ZP.271.3.62.2017 Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”

1 2 3 4 5 6 następna