Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.06.2017 11:27 ZP.271.3.60.2017 Modernizacja parkingu za MDK „Przażakówka”
09.06.2017 10:43 ZP.271.3.59.2017 Budowa boiska do siatkówki plażowej w Hermanicach w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
09.06.2017 10:41 ZP.271.3.58.2017 Organizacja i przeprowadzenie koncertu "Grzech Piotrowski & Strings" w Ustroniu
09.06.2017 10:40 ZP.271.3.57.2017 Obsługa akustyczna i oświetleniowa imprezy pod nazwą: Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego w Ustroniu
09.06.2017 10:39 ZP.271.3.56.2017 Wykonanie filmu przedstawiającego historię Uzdrowiska Ustroń i dzielnicy Zawodzie w Ustroniu
30.05.2017 08:41 ZP.271.3.55.2017 Przebudowa skrzyżowania ul. Stara Droga z ulicą Harbutowicką w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
30.05.2017 08:39 ZP.271.3.54.2017 Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i gminnych na terenie Miasta Ustroń
25.05.2017 09:54 ZP.271.3.53.2017 Budowa boiska do siatkówki plażowej w Hermanicach w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
25.05.2017 09:52 ZP.271.3.52.2017 Wymiana pokrycia dachu budynku gospodarczego wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi przy ul. Daszyńskiego 52 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków komunalnych”
25.05.2017 09:50 ZP.271.3.51.2017 Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 11 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych”

1 2 3 4 5 6 następna