Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.06.2017 12:56 ZP.271.1.21.2017 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z kotłem grzewczym w budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7”
06.06.2017 11:45 ZP.271.1.20.2017 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z kotłem grzewczym w budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7”
29.05.2017 13:41 ZP.271.1.19.2017 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Polana
29.05.2017 12:47 ZP.271.1.18.2017 Przebudowa drogi gminnej ul. Sztwiertni w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
29.05.2017 12:21 ZP.271.1.17.2017 Remont istniejących i budowa nowych obiektów małej architektury na placu zabaw w Ustroniu Hermanicach przy ul. Wiśniowej na działce nr 384/246, obręb Hermanice
22.05.2017 09:13 ZP.271.1.16.2017 Modernizacja drogi powiatowej 2655 S ul. Furmańska
17.05.2017 10:30 ZP.271.1.15.2017 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni, i instalacji gazowej w budynku SP-5 w Ustroniu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5”
17.05.2017 10:00 ZP.271.1.14.2017 Modernizacja nawierzchni ul. Klonowej i Topolowej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
19.04.2017 13:11 ZP.271.1.13.2017 Wykonanie robót ogólnobudowlanych w części dydaktyczno-sportowej i biurowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5”
18.04.2017 08:16 ZP.271.1.12.2017 „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica” „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica”

1 2 3 następna