Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2017 09:32 ZP.271.1.32.2017 Budowa budynku toalety publicznej wraz z pomieszczeniami dla obsługi parkingu, stacji rowerowej i pomieszczeniem usługowym (kiosk) na działce nr 5014/64, obręb Ustroń przy ul. Nadrzecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
28.09.2017 13:47 ZP.271.1.31.2017 Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
12.09.2017 22:26 ZP.271.1.30.2017 Budowa budynku toalety publicznej wraz z pomieszczeniami dla obsługi parkingu, stacji rowerowej i pomieszczeniem usługowym (kiosk) na działce nr 5014/64, obręb Ustroń przy ul. Nadrzecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
08.09.2017 14:36 ZP.271.1.29.2017 Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
06.09.2017 11:59 ZP.271.1.28.2017 Rozbudowa oświetlenia ul. ul. Sanatoryjnej i Skalica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
06.09.2017 11:30 ZP.271.1.27.2017 Rozbudowa oświetlenia ul. Andrzeja Brody w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
30.08.2017 09:44 ZP.271.1.26.2017 Dostawa wraz z montażem mechanicznej kraty zgrzebłowej wraz z układem transportu skratek i prasopłuczką w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
24.08.2017 10:24 ZP.271.1.25.2017 Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
10.08.2017 11:10 ZP.271.1.24.2017 Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2017 – 2018
04.08.2017 10:31 ZP.271.1.23.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2018 roku

1 2 3 4 następna