Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2017 09:58 227/2017 Zarządzenie nr 227/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalnorachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
17.08.2017 09:35 226/2017 Zarządzenie nr 226/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu składania wniosków dotyczących pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018
17.08.2017 09:29 225/2017 Zarządzenie nr 225/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za postawienie witryny ekspozycyjnej oraz ekspozytora informacyjnego
17.08.2017 09:20 224/2017 Zarządzenie nr 224/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania - kwitariuszy przychodowych K-103 dotyczących poboru opłaty uzdrowiskowej - w kasie Urzędu Miasta Ustroń
10.08.2017 12:30 223/2017 Zarządzenie nr 223/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
10.08.2017 12:27 222/2017 Zarządzenie nr 222/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu oraz nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
10.08.2017 12:22 221/2017 Zarządzenie nr 221/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
04.08.2017 08:42 220/2017 Zarządzenie nr 220/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
04.08.2017 08:40 219/2017 Zarządzenie nr 219/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zarządzenia głosowania na projekty, terminu głosowania oraz wyboru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.
04.08.2017 08:37 218/2017 Zarządzenie nr 218/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ustroń na 2017r.

1 2 3 4 5 6 następna