Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2017 12:01 310/2017 Zarządzenie nr 310/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu dla pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu
12.10.2017 12:00 309/2017 Zarządzenie nr 309/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w placówce oświatowej na rok szkolny 201712018
12.10.2017 11:58 308/2017 Zarządzenie nr 308/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
12.10.2017 11:55 307/2017 Zarządzenie nr 307/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
12.10.2017 11:53 306/2017 Zarządzenie nr 306/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2017/2018
10.10.2017 12:29 305/2017 Zarządzenie nr 305/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
10.10.2017 12:27 304/2017 Zarządzenie nr 304/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie prowadzenia rejestru umów w Urzędzie Miasta Ustroń
10.10.2017 12:25 303/2017 Zarządzenie nr 303/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
10.10.2017 12:22 302/2017 Zarządzenie nr 302/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2018 roku
10.10.2017 12:18 301/2017 Zarządzenie nr 301/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2018 roku

1 2 3 4 5 6 następna