Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.06.2017 12:40 196/2017 Zarządzenie nr 196/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ustroń dotyczących wzorów kart do glosowania
20.06.2017 12:37 195/2017 Zarządzenie nr 195/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno-rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
20.06.2017 12:36 194/2017 Zarządzenie nr 194/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenia w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017
20.06.2017 12:34 193/2017 Zarządzenie nr 193/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.
20.06.2017 12:33 192/2017 Zarządzenie nr 192/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
20.06.2017 12:32 191/2017 Zarządzenie nr 191/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
20.06.2017 12:31 190/2017 Zarządzenie nr 190/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu
20.06.2017 12:29 189/2017 Zarządzenie nr 189/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
20.06.2017 12:28 188/2017 Zarządzenie nr 188/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej
20.06.2017 12:26 187/2017 Zarządzenie nr 187/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze kupna

1 2 3 4 5 6 następna