Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.04.2017 10:19 113/2017 Zarządzenie nr 113/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości stałej zaliczki na wydatki bieżące dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu, Żłobka Miejskiego w Ustroniu oraz Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
20.04.2017 10:16 112/2017 Zarządzenie nr 112/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w placówce oświatowej na rok szkolny 2016/2017
20.04.2017 10:14 111/2017 Zarządzenie nr 111/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
20.04.2017 10:12 110/2017 Zarządzenie nr 110/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału środków w ramach IV edycji konkursu na realizację zadań publicznych
20.04.2017 10:05 109/2017 Zarządzenie nr 109/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie Instrukcji udzielania i rozliczania dotacji organizacjom pozarządowym
20.04.2017 10:01 108/2017 Zarządzenie nr 108/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały aktu prawa miejscowego w sprawie przyjęcia regulamiu udzielenia dotacji celowej na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierającyh azbest z terenu Miasta Ustroń
20.04.2017 09:55 107/2017 Zarządzenie nr 107/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu organizacyjnego Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta Ustroń"
20.04.2017 09:52 106/2017 Zarządzenie nr 106/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
20.04.2017 09:49 105/2017 Zarządzenie nr 105/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
20.04.2017 09:48 104/2017 Zarządzenie nr 104/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej

1 2 3 4 5 6 następna