Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.04.2017 15:14 XXVI/314/2017 UCHWAŁA NR XXVI/314/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wniesienia skargi na opinię Śląskiego Kuratora Oświaty
10.04.2017 15:13 XXVI/313/2017 UCHWAŁA NR XXVI/313/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian projektu ustawy ochrony środowiska
10.04.2017 15:11 XXVI/312/2017 UCHWAŁA NR XXVI/312/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2017 r.”
10.04.2017 15:10 XXVI/311/2017 UCHWAŁA NR XXVI/311/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Ustroń
10.04.2017 15:08 XXVI/310/2017 UCHWAŁA NR XXVI/310/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
10.04.2017 15:07 XXVI/309/2017 UCHWAŁA NR XXVI/309/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu
10.04.2017 15:06 XXVI/308/2017 UCHWAŁA NR XXVI/308/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu
10.04.2017 15:04 XXVI/307/2017 UCHWAŁA NR XXVI/307/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego modernizacji drogi powiatowej nr 2655 S ul. Furmańska
10.04.2017 15:03 XXVI/306/2017 UCHWAŁA NR XXVI/306/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
10.04.2017 15:02 XXVI/305/2017 UCHWAŁA NR XXVI/305/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko - Białej na realizację zadania - prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym

1 2 3 4 następna