Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2017 15:02 XXX/365/2017 UCHWAŁA NR XXX/365/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Pani Marii Nowak
06.10.2017 15:00 XXX/364/2017 UCHWAŁA NR XXX/364/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Panu prof. Karolowi Danielowi Kadłubcowi
06.10.2017 14:59 XXX/363/2017 UCHWAŁA NR XXX/363/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2017 – Srebrnej Cieszynianki
06.10.2017 14:58 XXX/362/2017 UCHWAŁA NR XXX/362/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Gminy Ustroń na lata 2017-2022
06.10.2017 14:56 XXX/361/2017 UCHWAŁA NR XXX/361/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
06.10.2017 14:54 XXX/360/2017 UCHWAŁA NR XXX/360/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej
06.10.2017 14:53 XXX/359/2017 UCHWAŁA NR XXX/359/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej
06.10.2017 14:52 XXX/358/2017 UCHWAŁA NR XXX/358/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej
06.10.2017 14:51 XXX/357/2017 UCHWAŁA NR XXX/357/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
06.10.2017 14:49 XXX/356/2017 UCHWAŁA NR XXX/356/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

1 2 3 4 5 6 następna