Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2017 15:02 XXVIII/335/2017 UCHWAŁA NR XXVIII/335/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowej na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń
02.06.2017 15:00 XXVIII/334/2017 UCHWAŁA NR XXVIII/334/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
02.06.2017 14:59 XXVIII/333/2017 UCHWAŁA NR XXVIII/333/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 maja 2017 r. ogłoszenie jednolitego tekstu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
02.06.2017 14:57 XXVIII/332/2017 UCHWAŁA NR XXVIII/332/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 i 3985/56
02.06.2017 14:56 XXVIII/330/2017 UCHWAŁA NR XXVIII/330/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
02.06.2017 14:56 XXVIII/331/2017 UCHWAŁA NR XXVIII/331/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
02.06.2017 14:36 XXVIII/329/2017 UCHWAŁA NR XXVIII/329/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu
02.06.2017 14:35 XXVIII/328/2017 UCHWAŁA NR XXVIII/328/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
02.06.2017 14:33 XXVIII/327/2017 UCHWAŁA NR XXVIII/327/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2016 rok
01.06.2017 08:04 XXVIII/326/2017 UCHWAŁA NR XXVIII/326/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ustroń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016

1 2 3 4 5 6 następna