Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.06.2018 14:16 ZP.271.3.34.2018 Rozbudowa oświetlenia ul. 3 Maja w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
06.06.2018 13:29 ZP.271.3.33.2018 Zakup wraz z dostawą 2 sztuk defibrylatorów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Ustroń”
06.06.2018 13:19 ZP.271.3.32.2018 Wykonywanie podstawowych czynności eksploatacyjnych dla dwóch pompowni wód opadowych zlokalizowanych na terenie Miasta Ustroń
30.05.2018 12:54 ZP.271.3.31.2018 Zakup, dostawa i ustawienie koszy ulicznych
30.05.2018 11:41 ZP.271.3.30.2018 Dostawa i montaż pompy rotacyjnej wraz z falownikiem podającej przefermentowane osady do procesu odwadniania w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
17.05.2018 10:21 ZP.271.3.29.2018 Sukcesywne wyłapywanie wolnożyjących kotów oraz opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie na terenie Miasta Ustroń
25.04.2018 14:35 SP2.ZP.271.3.02.2018 Zakup kotła warzelnego gazowego do stołówki SP-2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia SP-2”
25.04.2018 09:04 SP2.ZP.271.3.01.2018 Zakup wyposażenia strefy wypoczynku Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2018 „Hałas? Nie dla nas!”
16.04.2018 13:20 SP3.ZP.271.3.03.2018 Zakup szafek szkolnych dla uczniów SP-3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu /B.O./
09.04.2018 12:27 SP5.ZP.271.3.01.2018 „Nowoczesna Szkoła” - zakup zestawów interaktywnych SP-5 /B.O./

1 2 3 4 następna