Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2018 08:24 ZP.271.1.25.2018 Dostawa i zakup pomocy dydaktycznych: instrumentów muzycznych w ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja pomieszczeń
12.06.2018 13:11 ZP.271.1.24.2018 Dostawa i zakup pomocy dydaktycznych do sali zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja pomieszczeń
12.06.2018 11:17 ZP.271.1.23.2018 : Dostawa i zakup pomocy dydaktycznych do sali zajęć z arteterapii w ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja pomieszczeń
12.06.2018 08:47 ZP.271.1.22.2018 Dostawa i zakup pomocy dydaktycznych - logopedycznych w ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja pomieszczeń
08.06.2018 12:43 ZP.271.1.21.2018 Dostawa i zakup pomocy dydaktycznych - multimediów w ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja pomieszczeń
08.06.2018 12:29 ZP.271.1.20.2018 Wykonanie schodów, ścieżek parkowych oraz małej architektury w mieście Ustroń w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
29.05.2018 11:24 ZP.271.1.19.2018 Dostawa doposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. „Radosne przedszkolaki” Zadanie 1: Doposażanie i adaptacja pomieszczeń
17.05.2018 08:23 ZP.271.1.18.2018 Przebudowa części pomieszczeń sutereny i parteru w Przedszkolu nr 7 w Ustroniu w ramach projektu pn. „Radosne przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
15.05.2018 11:57 ZP.271.1.17.2018 Rozbudowa ul. Źródlanej
15.05.2018 08:41 ZP.271.1.16.2018 Modernizacja nawierzchni drogi bocznej od ul. A. Brody w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”

1 2 3 następna