Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.04.2018 10:19 ZP.271.1.13.2018 Modernizacja drogi powiatowej 2656 S ul. Jelenica na odcinku ok. 1,0 km
12.04.2018 13:48 ZP.271.1.12.2018 „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5” oraz „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5”
09.04.2018 13:36 ZP.271.1.11.2018 Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu tj. budowa siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
04.04.2018 12:01 ZP.271.1.10.2018 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1
28.03.2018 08:27 ZP.271.1.09.2018 Rozbudowa ul. Źródlanej
06.03.2018 11:10 ZP.271.1.08.2018 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1
26.02.2018 09:15 ZP.271.1.07.2018 Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu tj. przebudowa placu zabaw wraz z budową boiska, urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz elementami małej architektury współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
23.02.2018 09:48 ZP.271.1.06.2018 Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej budynku SP-2
14.02.2018 09:04 ZP.271.1.05.2018 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Harbutowickiej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
12.02.2018 13:08 ZP.271.1.04.2018 Budowa kładki dla pieszych i ruchu rowerowego przy ujściu potoku Gościradowiec na działce 5014/128 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych”

1 2 następna