Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.08.2018 13:43 ZP.271.1.43.2018 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka
08.08.2018 09:39 ZP.271.1.42.2018 Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2018 – 2019
02.08.2018 10:28 ZP.271.1.41.2018 Budowa wodociągu przy ul. Spółdzielczej w Ustroniu w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej”
02.08.2018 09:42 ZP.271.1.40.2018 Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu
02.08.2018 08:50 ZP.271.1.39.2018 Rozbudowa ul. Źródlanej
27.07.2018 12:30 ZP.271.1.38.2018 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 10.000.000,00 zł
18.07.2018 09:52 ZP.271.1.37.2018 Dostawa i zakup wyposażenia nowootwartego oddziału przedszkolnego SP5 w ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja pomieszczeń
11.07.2018 13:27 ZP.271.1.36.2018 Dostawa i zakup pomocy dydaktycznych gabinetu do terapii psychologicznej w P-7 w ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja pomieszczeń
06.07.2018 11:01 ZP.271.1.35.2018 Dostawa i zakup wyposażenia nowootwartego oddziału przedszkolnego SP5 w ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja pomieszczeń
06.07.2018 07:40 ZP.271.1.34.2018 Dostawa i zakup pomocy dydaktycznych dla nowych oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja pomieszczeń

1 2 3 4 5 następna