Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.06.2018 09:14 IGG.6721.00002.2016.AG O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz góry Czantoria
14.06.2018 08:17 IGG.6721.00001.2016.JGA O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa
13.06.2018 12:39 IGG.6733.00024.2018.AS OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ustroniu przy ul. Nadrzecznej na terenie działek ozn. nr 3182/20, 3182/22 (obręb Ustroń)
12.06.2018 09:01 IGG.6733.00019.2018.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.05.2018 14:35 IGG.6733.00018.2018.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
24.05.2018 12:37 IGG.6733.00023.2018.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoi
22.05.2018 12:59 IGG.6733.00017.2018.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
21.05.2018 13:15 IGG.6733.00018.2018.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.05.2018 11:19 IGG.6733.00017.2018.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
15.05.2018 12:42 IGG.6733.00014.2018.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1 2 3 4 5 6 następna