Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.04.2017 14:17 IGG.6733.00011.2017.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
24.04.2017 11:08 IGG.6733.00014.2017.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
21.04.2017 12:52 IGG.6733.00021.2017.MM OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
19.04.2017 14:40 IGG.6733.00014.2017.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
19.04.2017 13:21 IGG.6733.00020.2017.MM OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
18.04.2017 13:50 IGG.6733.00010.2017.MM OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
10.04.2017 08:58 IGG.6720.00001.2017.JGA OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
07.04.2017 11:50 IFXIII.7820.22.2017 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.22.2017 z dnia 3 kwietnia 2017r.
30.03.2017 08:25 IGG.6733.00017.2017.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.03.2017 13:06 IGG.7234.1.00023.2017 OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27.03.2017r.

1 2 3 4 5 6 następna