Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.04.2018 07:57 IGG.6733.00011.2018.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.04.2018 14:58 IGG.6733.00008.2018.MW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
13.04.2018 11:33 IGG.6733.00010.2018.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
13.04.2018 11:22 IGG.6733.00009.2018.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
13.04.2018 08:35 GL.ZUZ.2.421.83.2018.BD/3105 ZAWIADOMIENIE
12.04.2018 12:45 IGG.6721.00001.2017.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica
12.04.2018 10:01 IGG.6733.00008.2018.MW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
09.04.2018 15:21 IGG.6733.00006.20018.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.04.2018 13:25 IGG.6733.00009.2018.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.04.2018 14:08 IGG.6733.00018.2018.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

1 2 3 4 5 6 następna