Bożena Dziendziel

Stanowisko
inspektor ds. kadr
Miejsce pracy
Urząd Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń Rynek 1
Telefon
+48 033 8579 340
Fax
+48 033 8579 330
E-mail:
um-kadry@ustron.pl