Krystyna Kozieł

Stanowisko
inspektor
Miejsce pracy
43-450, Ustroń, ul. M. Konpnickiej 40
Telefon
(33) 854 35 00
Fax
(33) 854 39 83
E-mail:
krysiaustron@wp.pl