Rejestr zmian w biuletynie

02.11.2015

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Zameldowanie, wymeldowanie z katalogu Ewidencja Ludności w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zameldowanie, wymeldowanie do katalogu Ewidencja Ludności w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wymeldowanie osoby w drodze decyzji administracyjnej w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Udostępnianie danych osobowych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu WYMELDOWANIE - pobyt stały/pobyt czasowy w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu ZAMELDOWANIE - pobyt stały/pobyt czasowy w menu przedmiotowym

30.10.2015

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu konsultacje społeczne do katalogu SPORT w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu SPORT do katalogu Organizacje pozarządowe w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu SPORT z katalogu 2016 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu SPORT do katalogu 2016 w menu podmiotowym

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ...następna