Rejestr zmian w biuletynie

20.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzcji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.22.2017 z dnia 13 września 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 8/2017 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu z dnia 29 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 7/2016 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ustroniu z dnia 16 listopada 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Cieszyńskiego WB-MB 7331/5/2017 z dnia 31.08.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kolei Linowej "Czantoria" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu z dnia 23 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kolei Linowej "Czantoria" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu z dnia 23 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 10/2016 z dnia 30 września 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.09.2017

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 28/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzcji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzcji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

16.09.2017

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

14.09.2017

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 258/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 258/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 258/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 258/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 258/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 258/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 257/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. "Warsztaty Ceramiczne - Ustrońskie Glinioki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 256/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Ustroń Górny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 256/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Ustroń Górny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 256/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Ustroń Górny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 255/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r. w sprawie przeglądu i weryfikacji procedury "Oceny ryzyka zawodowego" w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 255/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r. w sprawie przeglądu i weryfikacji procedury "Oceny ryzyka zawodowego" w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 255/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 255/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r. w sprawie przeglądu i weryfikacji procedury "Oceny ryzyka zawodowego" w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 254/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek miesięcznego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 253/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Ustroń środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 253/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Ustroń środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 253/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 253/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Ustroń środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 252/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna