Rejestr zmian w biuletynie

11.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 4 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 3 zmieniające zarządzenie nr 21 z 2017 roku w sprawie wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 2 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 9 w sprawie wyrażenia opinii o pracy Dyrektora Szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1 w sprawie planu finansowego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wymiana barier energochłonnych ul. Skalica jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymiana barier energochłonnych ul. Skalica jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.15.2018_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na zadaniach realizowanych przez Miasto Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na zadaniach realizowanych przez Miasto Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.07.2018_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zmiany lokalizacji stacji zlewnej ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zmiany lokalizacji stacji zlewnej ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.14.2018_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała NR XII/137/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan sesji tematycznych na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta na styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przegląd, czyszczenie oraz inwentaryzacja przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przegląd, czyszczenie oraz inwentaryzacja przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.13.2018_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remonty cząstkowe dróg i ulic miejskich i powiatowych oraz modernizacje nawierzchni dróg na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remonty cząstkowe dróg i ulic miejskich i powiatowych oraz modernizacje nawierzchni dróg na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.01.2018_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instrukcja inkasa opłaty uzdrowiskowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opłata uzdrowiskowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata uzdrowiskowa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Instrukcja inkasa z dnia 16.12.2015r.
Dotyczy dokumentu:
Opłata uzdrowiskowa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr IX/93/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawki opłatyuzdrowiskowej
Dotyczy dokumentu:
Opłata uzdrowiskowa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr XII/131/2015 z dnia 26 listopada2015r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz okreslenia inkasentów iwysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomosci,podatkurolnym,podatku leśnym,łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacieuzdrowiskowej
Dotyczy dokumentu:
Opłata uzdrowiskowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyciąg z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyciąg z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych

09.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Stawki podatku rolnego i leśnego na 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.04.2018_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach z dnia 20 i 21 grudnia 2017 r., które dotyczą nieruchomości gminnych przeznaczonych na okres do lat 3, do najmu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 443/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości stalej zaliczki na wydatki bieżące dla jednostek organizacyjnych Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 442/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 442/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 442/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 442/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 441/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalnorachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 441/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalnorachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 441/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 441/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalnorachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 441/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 441/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalnorachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 440/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 440/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 440/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 440/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 439/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 439/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 439/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 439/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 439/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 439/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 439/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 439/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 438/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Ustroń na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 438/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Ustroń na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 438/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 438/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Ustroń na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Zarządzenia nr 438/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 438/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Ustroń na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 438/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 438/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Ustroń na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 437/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 437/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 437/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 437/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 437/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 437/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 436/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 436/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 436/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 436/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 436/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 436/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan pracy Komisji na 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan pracy Komisji na 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 34/2017 z dnia 20 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymiana barier energochłonnych ul. Skalica jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymiana barier energochłonnych ul. Skalica jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.15.2018_Pytania i odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródlo energii jądrowej w miejscowości Dukovany".
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

08.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Stawki podatku rolnego i leśnego na 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatku rolnego i leśnego na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie ulgi podatkowej przedsiębiorcy (podmiotowi gospodarczemu)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie ulgi podatkowej osobie fizycznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie ulgi podatkowej osobie fizycznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie ulgi podatkowej przedsiębiorcy (podmiotowi gospodarczemu)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pobór opłaty od posiadania psów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie ulgi podatkowej przedsiębiorcy (podmiotowi gospodarczemu)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o odroczenie termniu płatnościzaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę podatku"
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie ulgi podatkowej przedsiębiorcy (podmiotowi gospodarczemu)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie termniu płatnościzaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę podatku
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek rolny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie podatku rolnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie podatku leśnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zwrot nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pobór podatków lokalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr XII/130/2015 Rady Miasta Ustroń zdnia 26.11.2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji iinformacji na podatek od nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr XII/128/2015 Rady Miasta Ustroń zdnia 26.11.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określeniawysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr XI/113/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia29.10.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku odnieruchomości na rok 2016
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IN-1 Informacja w sprawie podatku odnieruchomości
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dekalaracja na podatek od środków transportowychDT-1/A
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dekalarcja na podatek od srodków transportowych
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja DT-1 od 01.01.2012r.
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DT-1/A zał. do deklaracji od 01.01.2012
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała NR L/535/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stwek podatkuod środków transportowych na rok 2015
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr XII/130/2015 Rady Miasta Ustroń zdnia 26.11.2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji iinformacji na podatek od nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DL-1 Deklaracja na podatek leśny
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DL-1 Deklaracja na podatek leśny
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz informacji przedstawionych przyubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie inną niż pomocde minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla podatnika
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2016r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.11.2018_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie I edycji otwartego konkursu ofert na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie I edycji otwartego konkursu ofert na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do Zarządzenia nr 1/2018 BurmistrzaMiasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie I edycji otwartego konkursu ofert na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Dyrekcja i dane teleadresowe Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin turystyki i wycieczek szkolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 15/2017 w sprawie powołania Komisji stypendialnej na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 14/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu turystyki i wycieczek szkolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 13/2017 w sprawie Regulaminu Szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.01.2018

Dotyczy dokumentu:
PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/369/2017 z dnia26.10.2017r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2018roku"
Dotyczy dokumentu:
PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr XXI/230/2016 Rady Miasta Ustroń zdnia 29 września 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomościw 2017 roku
Dotyczy dokumentu:
PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/370/2017 z dnia26.10.2017r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2018 roku "
Dotyczy dokumentu:
PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr XXI/231/2016 Rady Miasta Ustroń zdnia 29 września 2016r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2017roku
Dotyczy dokumentu:
PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXXII/383/2017 zdnia 30.11.2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku odśrodków transportowych na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr XXIII/252/2016 Rady Miasta Ustroń zdnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkuod środków transportowych na rok 2017
Dotyczy dokumentu:
PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/368/2017 z dnia26.10.2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku odnieruchomości na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 31/2017 z dnia 19 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 30/2017 z dnia 21 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr XXI/229/2016 Rady Miasta Ustroń zdnia 29 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkuod nieruchomości na rok 2017
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.34.2017_Umowa.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna