Rejestr zmian w biuletynie

18.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujacych działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr wystąpień podmiotów wykonujacychdziałalność lobbingową w procesie stanowienia prawa.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujacych działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr wystąpień podmiotów wykonujacychdziałalność lobbingową w procesie stanowienia prawa.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujacych działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujacych działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr wystąpień podmiotów wykonujacychdziałalność lobbingową w procesie stanowienia prawa.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujacych działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr wystąpień podmiotów wykonujacychdziałalność lobbingową w procesie stanowienia prawa.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujacych działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.01.2017

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aktualny Formularz cenowy - Załącznik 8B doSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aktualny Formularz cenowy - Załącznik 8A doSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Aktualny Formularz cenowy - Załącznik 8A doSIWZ.pdf
Dotyczy dokumentu:
Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Aktualny Formularz cenowy - Załącznik 8B doSIWZ.pdf
Dotyczy dokumentu:
Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aktualny Formularz cenowy - Załącznik 8B doSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aktualny Formularz cenowy - Załącznik 8A doSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.31.2016_Zmiana treści SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 25/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.30.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy ul. Wczasowej w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną w Ustroniu w zakresie budowy chodnika z kanalizacją deszczową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy ul. Wczasowej w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną w Ustroniu w zakresie budowy chodnika z kanalizacją deszczową
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.125.2016_Umowa.pdf"

13.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru 14_2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 25 - Odpowiedzi na interpelacje radnych"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 9 - Wyniki z przeprowadzonych konsultacjispołecznych"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 8 - Wyniki z przeprowadzonych konsultacjispołecznych"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 7 - Wyniki z przeprowadzonych konsultacjispołecznych"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 6 - Wyniki z przeprowadzonych konsultacjispołecznych"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 5 - Informacja o wynikach analizyoświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady MiastaUstroń, dotyczących 2015 roku"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 4 - Informacja z analizy oświadczeńmajątkowych za rok 2015"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 - Informacja o realizacji zadańinwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie miasta na 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 - Porządek obrad"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - Listy obecności"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 13 w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Wojsław Suchta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe na zakończenie pracy - Zdzisław Brachaczek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

12.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz cenowy - Załącznik 8A do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz cenowy - Załącznik 8B do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz cenowy- Załącznik 8C do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.31.2016_Pytania i odpowiedzi + zmianatreści SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PP_kwestionariusz_kandydat.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie budowania Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach na terenie Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków w ramach II edycji konkursu na realizację zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków w ramach II edycji konkursu na realizację zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 2/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 4 stycznia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu dla jednego domku handlowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków w ramach II edycji konkursu na realizację zadań publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu dla jednego domku handlowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta na luty 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta na luty 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 391/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanoswej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 391/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanoswej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 391/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 391/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanoswej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 391/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 391/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanoswej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 391/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 391/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanoswej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 390/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Ustroń na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 390/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Ustroń na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 390/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 390/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Ustroń na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna