Rejestr zmian w biuletynie

16.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

15.12.2016

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Cieszyńskiego WB-MB 7331/13/2016 z dnia 13.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 22 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Cieszyńskiego WB-MB 7331/7/2016 z dnia 29.11.2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Cieszyńskiego WB-MB 7331/7/2016 z dnia 29.11.2016r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WB-MB 7331-7-2016 z dnia 29.11.2016r..pdf
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Cieszyńskiego WB-MB 7331/7/2016 z dnia 29.11.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WB-MB 7331-7-2016 z dnia 29.11.2016r..pdf"

14.12.2016

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochrona bezdomnych zwierząt oraz unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ochrona bezdomnych zwierząt oraz unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.02.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dyrekcja i dane teleadresowe szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 363/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonej przy ulicy Sztwiertni
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 362/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia osób do zastępowania dyrektorów w ustrońskich placówkach oświatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 361/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 360/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 360/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 360/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 360/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 360/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 360/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 359/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 359/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 359/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 359/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 359/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 359/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

13.12.2016

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach nieruchomości gminnych przeznaczonych na okres do lat 3 lub na rok, do najmu lub dzierżawy, na cele reklamowe - wykaz z dnia 8 grudnia 2016 r., na cele garażowe, cele ogródków przydomowych, cele mieszkaniowe – tereny niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynków wielorodzinnych, cele usługowe, cele handlowe, cele budowlane, cele handlowo – usługowe: pod Strzelnice Sportową oraz pod plac manewrowy do nauki jazdy - wykazy z dnia 12 grudnia 2016 r., na cele gastronomiczne, cele składowe, cele usługowe - tereny przy istniejących obiektach gastronomicznych wykazy z dnia 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PP_kwestionariusz_kandydat.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru 13_2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 19 - Interpelacje radnych"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 18 - Informacja w sprawie przeprowadzonychzamówień - konkursów ofert"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 17 - Informacja w sprawie przeprowadzonychzamówień publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 16 - Sprawozdanie z realizacji ZarządzeńBurmistrza"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 15 - Sprawozdanie z realizacji uchwał"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 14 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 - Informacja z realizacji zadańoświatowych w roku szkolnym 2015/2016"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na zadaniach realizowanych przez Miasto Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych realizujących zadanie w 2017 r. - II edycja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywne wyłapywanie bezdomnych kotów oraz opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana I edycji konkursu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UWAGA-ZMIANA instrukcja konkursowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UWAGA-ZMIANA Ogłoszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami wspóldziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta na grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciupostępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celupublicznego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Akustyczna obsługa Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akustyczna obsługa Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.60.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie koncertu zespołu „BEDNAREK” w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie koncertu zespołu „BEDNAREK” w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.68.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie koncertu zespołu „2plus1” w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie koncertu zespołu „2plus1” w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.74.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.29.2016.CZ1_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.29.2016.CZ2_Umowa.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna