Rejestr zmian w biuletynie

14.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzcji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 26/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.07.2017

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Mała Dotacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta Mała Dotacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instrukcja w sprawie udzielania i rozliczania dotacji organizacjom pozarządowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie instrukcji udzielania i rozliczania dotacji organizacjom pozarządowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór sprawozdania realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezentacja - wypełnianie oferty i sprawozdania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmiany Instrukcji udzielania i rozliczania dotacji organizacjom pozarządowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmiany Instrukcji udzielania i rozliczania dotacji organizacjom pozarządowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmiany Instrukcji udzielania i rozliczania dotacji organizacjom pozarządowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 NA TERENIE MIASTA USTROŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 211/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 211/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 211/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 lipca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 211/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 211/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 lipca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 211/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni, i instalacji gazowej w budynku SP-5 w Ustroniu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni, i instalacji gazowej w budynku SP-5 w Ustroniu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.15.2017_Umowa.pdf"

12.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVIII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 25 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVIII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 25 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 - Porządek obrad"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie zawodowe młodocianych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie Ustronia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie zawodowe młodocianych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie zawodowe młodocianych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie dofinansowania"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie zawodowe młodocianych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa o systemie oświaty"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie zawodowe młodocianych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozporządzenie w spr. przygotowania zawodowegomłodocianych i ich wynagrodzenie"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie zawodowe młodocianych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3. Wniosek o przyznanie dofinansowania
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie zawodowe młodocianych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. Ustawa o systemie oświaty
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie zawodowe młodocianych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. Rozporządzenie w spr. przygotowania zawodowego
Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie Ustronia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie Ustronia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek wraz z załącznikami"
Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie Ustronia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa o systemie oświaty"
Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie Ustronia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa o pomocy społecznej"
Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie Ustronia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa - Kodeks Postępowania Administracyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie Ustronia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin"
Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie Ustronia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. Regulamin
Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie Ustronia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5. Ustawa o systemie oświaty
Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie Ustronia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6. Ustawa o pomocy społecznej
Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie Ustronia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7. Ustawa- Kodeks Postępowania Administracyjnego
Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie Ustronia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8. Uchwała Rady Miasta w spr. regulaminuudzielania pomocy materialnej
Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie Ustronia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4. Oświadczenie o osiągniętym dodatkowymdochodzie
Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie Ustronia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3. Zaświadczenie o uzyskanych dochodach
Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie Ustronia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. Wniosek
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa o systemie oświaty"
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji"
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. Ustawa o systemie oświaty
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym wadministracji
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozporządzenie w spr. rodzajów innych formwychowania"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa o systemie oświaty"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. Ustawa o systemie oświaty
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. Rozporządzenie w spr.rodzajów innych formwychowania
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S I kwartał 2017 r. - Korekta nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S I kwartał 2017 r. - Korekta nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S I kwartał 2017 r. - Korekta nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IGG.6733.00042.2017.MW_zow_BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.07.2017

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta na wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta na wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa najmu/dzierżawy terenów miejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia podziału nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podział nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wypis i wyrys z MPZP lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzgodnienie lokalizacji urządzenia obcego w pasie drogowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego - reklama, baner
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi oraz naliczenie opłaty rocznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego - prowadzenie robót
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłaty za zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Magdalena Herzyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Magdalena Herzyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Magdalena Herzyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe Magdalena Herzyk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Magdalena Herzyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe Magdalena Herzyk.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Magdalena Herzyk
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie majątkowe MałgorzataHerzyk.pdf" na "Oświadczenie majątkowe Magdalena Herzyk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna