Rejestr zmian w biuletynie

07.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 31/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 31/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 29/2017 z dnia 22 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 29/2017 z dnia 22 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr 29/2017 z dnia 22 maja 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 29/2017 z dnia 22 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół nr 29/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 29/2017 z dnia 22 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 30/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 29/2017 z dnia 22 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVI/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVIII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 25 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVIII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 25 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 8 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVIII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 25 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 7 - Wyniki z przeprowadzonych konsultacji"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVIII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 25 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 6 - Wyniki z przeprowadzonych konsultacji"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVIII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 25 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 5 - Wyniki z przeprowadzonych konsultacji"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVIII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 25 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 4 - Informacja o organizacji roku szkolnego2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVIII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 25 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 - Informacja o stanie zaawansowania pracnad projektem budowy nowych mieszkań w mieście"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVIII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 25 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - Listy obecności"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVIII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 25 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 23 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 22 - Informacja w sprawie przeprowadzonychzamówień - konkursów ofert"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 21 - Informacja w sprawie przeprowadzonychzamówień publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 20 - Sprawozdanie z realizacji zarządzeńBM"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 19 - Sprawozdanie z realizacji uchwał"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 7 - Ocena zasobów pomocy społecznej zarok 2016 dla gminy Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 6 - Sprawozdanie z realizacji programuwspółpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 5 - Informacja o stanie bezpieczeństwa wmieście"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 4 - Przygotowanie miasta do sezonu letniego2017"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 - Wyniki z przeprowadzonych konsultacjispołecznych"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 - Porządek obrad"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVII/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - Listy obecności"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 i 3985/56
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 i 3985/56
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.61.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"

06.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 31/2017 z dnia 18 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 210/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powiadomienia o prawie zwrotu nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 209/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 208/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 208/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 208/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 208/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 208/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 207/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i wyposażenia zaewidencjonowanych w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 206/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 206/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 206/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 206/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 205/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 205/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 205/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 205/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 205/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 205/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 204/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 204/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 204/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 204/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 204/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 204/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SST cz2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SST cz1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prażakówka PZT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Polskiej Linii Kolejowej (przejazdkolejowo-drogowy w km 10,658).pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 202/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
konkurs na dostawę urządzenia do zgniatania odpadów w kontenerach 1100 litrów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
konkurs na dostawę urządzenia do zgniatania odpadów w kontenerach 1100 litrów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 4 instrukcja konkursowa dla oferentów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na dostawę urządzenia do zgniatania odpadów w kontenerach 1100 litrów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 3 Umowa_sprzedaż_urządzenie do prasowaniaodpadów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na dostawę urządzenia do zgniatania odpadów w kontenerach 1100 litrów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 2 specyfikacja techniczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na dostawę urządzenia do zgniatania odpadów w kontenerach 1100 litrów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 1 wzór oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na dostawę urządzenia do zgniatania odpadów w kontenerach 1100 litrów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Bilans i RZiS za 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXIX/338/2017 z dnia 22.06.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 203/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 203/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 203/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 203/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 203/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 203/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 203/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 203/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 203/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 203/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 203/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 203/2017 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 23 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 203/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 202/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 201/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ustroń dotyczących wzorów kart do głosowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 201/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ustroń dotyczących wzorów kart do głosowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 201/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 201/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ustroń dotyczących wzorów kart do głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 200/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 199/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania aneksu do rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 198/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 198/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 198/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 198/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 198/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 197/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 197/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 197/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 197/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 23 w sprawie zaopiniowania aneksu nr 1 do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2017/218
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 23 w sprawie zaopiniowania aneksu nr 1 do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2017/218
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.07.2017

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna