Rejestr zmian w biuletynie

28.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie dróg i ulic miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie dróg i ulic miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.02.2018_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remonty cząstkowe dróg i ulic miejskich i powiatowych oraz modernizacje nawierzchni dróg na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remonty cząstkowe dróg i ulic miejskich i powiatowych oraz modernizacje nawierzchni dróg na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.01.2018_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa materiałów papierniczych i biurowych dla Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa materiałów papierniczych i biurowych dla Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.03.2018_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zmiany lokalizacji stacji zlewnej ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zmiany lokalizacji stacji zlewnej ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.93.2017_Unieważnienie_postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/398/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/397/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.12.2017

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1A Załącznik do deklaracji na podatek odśrodków transportowych"
Dotyczy dokumentu:
DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1 Deklaracja na podatek od środkówtransportowych"
Dotyczy dokumentu:
DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1 Informacja w sprawie podatek odnieruchomości na 2018r.- edytowalna wersja" na "IN-1 Informacja wsprawie podatek od nieruchomości na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "IR-1 Informacja w sprawie podatkurolnego - edytowalna wersja" na "IR-1 Informacja w sprawie podatkurolnego"
Dotyczy dokumentu:
DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego "
Dotyczy dokumentu:
DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego -edytowalna wersja"
Dotyczy dokumentu:
DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IN-1 Informacja w sprawie podatek od nieruchomościna 2018r.- edytowalna wersja"
Dotyczy dokumentu:
DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DL-1 Deklaracja na podatek leśny - edytowalnawersja"
Dotyczy dokumentu:
DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DR-1 Deklaracja na podatek rolny - edytowalnawersja"
Dotyczy dokumentu:
DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2018 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydaniu lub braku wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydaniu lub braku wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydaniu lub braku wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego, wydaniu lub braku wydania decyzjio warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydaniu lub braku wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o brakumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydaniu lub brakuwydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,położeniu na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej StrefyRewitalizacji
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.35.2017_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

22.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 8 w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 21 w sprawie wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik"MDSS.ZP.271.3.01.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna