Rejestr zmian w biuletynie

22.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Remont istniejących i budowa nowych obiektów małej architektury na placu zabaw w Ustroniu Hermanicach przy ul. Wiśniowej na działce nr 384/246, obręb Hermanice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont istniejących i budowa nowych obiektów małej architektury na placu zabaw w Ustroniu Hermanicach przy ul. Wiśniowej na działce nr 384/246, obręb Hermanice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.17.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej doprowadzenia wody i kanalizacji sanitarnej do dwóch obiektów kortów tenisowych w Ustroniu przy Al. Legionów w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej doprowadzenia wody i kanalizacji sanitarnej do dwóch obiektów kortów tenisowych w Ustroniu przy Al. Legionów w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korty tenisowe - obiekt nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej doprowadzenia wody i kanalizacji sanitarnej do dwóch obiektów kortów tenisowych w Ustroniu przy Al. Legionów w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korty tenisowe - obiekt nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej doprowadzenia wody i kanalizacji sanitarnej do dwóch obiektów kortów tenisowych w Ustroniu przy Al. Legionów w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

21.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 11 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 11 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "charakterystyka obiektu_termomodernizacja dachuKrótka 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 11 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar_termomodernizacja dachu Krótka 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 11 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 227/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalnorachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 227/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalnorachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 227/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. "

18.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2017 – 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2017 – 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.24.2017_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 244/2017 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 18 sierpnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 244/2017 Burmistrza Miasta Ustrońz dnia 18 sierpnia 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 244/2017 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 18 sierpnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta Ustroń za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta Ustroń za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 245/2017 Burmistrza Miasta ustroń zdnia 18 sierpnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta Ustroń za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia25 czerwca 2015 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 243/2017 Burmistrza Miasta ustroń zdnia 18 sierpnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia obowiązków członka organu zarządzającego - Beata Halama
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków członka organu zarządzającego Janusz Stec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

17.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16.08.2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16.08.2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określeniaszczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacienależności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny"
Dotyczy dokumentu:
Budowa siłowni zewnętrznych w Ustroniu na osiedlach Centrum i Manhattan w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych od juniora do seniora dla Osiedli Centrum i Manhattan” jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa siłowni zewnętrznych w Ustroniu na osiedlach Centrum i Manhattan w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych od juniora do seniora dla Osiedli Centrum i Manhattan” jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.66.2017_Unieważnienie_postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.64.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.22.2017_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 227/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalnorachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 226/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu składania wniosków dotyczących pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 225/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za postawienie witryny ekspozycyjnej oraz ekspozytora informacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 224/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania - kwitariuszy przychodowych K-103 dotyczących poboru opłaty uzdrowiskowej - w kasie Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna