Rejestr zmian w biuletynie

25.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie części robót budowlanych związanych z przebudową Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu przy ul. Rynek 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie części robót budowlanych związanych z przebudową Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu przy ul. Rynek 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.122.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie 2016-OJS228-416322-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.120.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ul. Pasieczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ul. Pasieczna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.121.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.118.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.116.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.114.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skoczowskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skoczowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.115.2016_Umowa.pdf"

24.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniudecyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie nie likwidowania usług Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie pozostawienia Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącegoprojektowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy oświaty"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

23.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Nowe wzory ofert i sprawozdań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nowe wzory ofert i sprawozdań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nowe wzory ofert i sprawozdań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oferta realizacji zadania"
Dotyczy dokumentu:
Nowe wzory ofert i sprawozdań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z realizacji zadania"
Dotyczy dokumentu:
Nowe wzory ofert i sprawozdań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych realizujących zadanie w 2017 r. - I edycja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA "Burmistrza Miasta Ustroń" z dnia 22.11.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych realizujących zadanie w 2017 r. - I edycja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia Nr 343/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych realizujących zadanie w 2017 r. - I edycja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.30.2016 - Załącznik nr 4 do SIWZ pozmianach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.30.2016_Pytania, odpowiedzi i zmana treściSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVIII/203/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr L/548/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń w załączniku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XVIII/203/2016 RADY MIASTA USTROŃ zdnia 31 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego UchwałyNr L/548/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2014 r. wsprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVIII/203/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr L/548/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń w załączniku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku toalety publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku toalety publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.3.124.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"

22.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 100/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 99/2016 z dnia 7 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 98/2016 z dnia 31 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Joanna Szczotka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie majątkowe J.Szczotka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Joanna Szczotka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oświadczenie majątkowe J.Szczotka.pdf
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Joanna Szczotka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie majątkowe J.Szczotka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Joanna Szczotka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oświadczenie majątkowe J.Szczotka.pdf
Dotyczy dokumentu:
pierwsze oświadczenie majątkowe - Romana Brzoza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie majątkowe R.Brzoza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
pierwsze oświadczenie majątkowe - Romana Brzoza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oświadczenie majątkowe R.Brzoza.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawieutworzenia i nadania statutu Jednostce Obsługi Placówek Oświatowych wUstroniu"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumieniadotyczącego zapewnienia nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie opłaty za wpis dorejestru żłobków i klubów dziecięcych"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości izasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotówprowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennychopiekunów na terenie Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia MiejskiegoProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orazPrzeciwdziałania Narkomanii na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie powierzenia BurmistrzowiMiasta Ustroń uprawnienia do ustalenia wysokości opłat zaudostępniony pokarm dla ptaków"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy zazbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnieniaz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany przebieguistniejącej drogi gminnej nr 592119 S ul. Spokojnej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przystąpienia dosporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

21.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokościstawek podatku od środków transportowych na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wzorówformularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatekrolny i podatek leśny"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zarządzenia inkasa orazokreślenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatkuod nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznymzobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 1 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.28.2016_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2017rok"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały budżetowej Miasta Ustroń na2017 rok
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń owpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniudecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 334/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Jednostce Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 333/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zapewnienia nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 332/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 331/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na trerenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 330/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 329/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 328/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za godpodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 327/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 326/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 325/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 325/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 325/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 325/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 324/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 323/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna