Rejestr zmian w biuletynie

13.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocyfinansowej Powiatowi Cieszyńskiemu"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocyfinansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/304/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XXVI/304/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej PowiatowiCieszyńskiemu "
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/304/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UCHWAŁA NR XXVI/304/2017 RADY MIASTA USTROŃ zdnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej PowiatowiCieszyńskiemu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz_kandydat.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.37.2017_Unieważnienie_postęowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.38.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.39.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami związanymi z utrzymaniem dróg i mostów w Ustroniu w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami związanymi z utrzymaniem dróg i mostów w Ustroniu w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.41.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXIII/253/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXIII/253/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.27.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zadania Samodzielnego stanowiska ds. Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania Pałnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania Pełnomocnika ds. Profilaktyki Uzależnień
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Pełnomocnika ds. Profilaktyki Uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania Samodzielnego stanowiska ds. Archiwum Zakładowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Samodzielnego stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 100/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej 5
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 99/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania nagród Miasta Ustroń za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania nagród Miasta Ustroń za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 98/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania nagród Miasta Ustroń za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 97/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Nierodzim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 97/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Nierodzim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5kwietnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 97/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Nierodzim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 96/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 96/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 95/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 94/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 94/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 93/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 93/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 24 - Sprawozdania Komisji Rady MiastaUstroń za 2016 rok"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 23 - Interpelacje radnych"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 22 - Informacja w sprawie przeprowadzonychzamówień - konkursów ofert"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 21 - Informacja w sprawie przeprowadzonychzamówień publicznych "
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 20 - Sprawozdanie z realizacji zarządzeńBurmistrza Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 19 - Sprawozdanie z realizacji uchwał RadyMiasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 4 - Wyniki z przeprowadzonych konsultacjispołecznych"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 - Informacja na temat realizacjiprogramów unijnych na lata 2016-2020"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 - Porządek obrad"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - Listy obecności"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Ustroniu przy ul. Szpitalnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Ustroniu przy ul. Szpitalnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.07.2017_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Ustroniu przy ul. Szpitalnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.07.2017_Zawiadomienie_o_odrzuceniu_oferty_nr3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zadania Samodzielnego stanowiska ds. Oświaty i Organizacji Pozarządowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Samodzielnego stanowiska ds. Oświaty i Organizacji Pozarządowych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zadania Samodzielnego Stanowiska ds.Oświaty i Organizcji Pozarządowych.docx" na "Zadania SamodzielnegoStanowiska ds. Oświaty i Organizacji Pozarządowych.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zadania Samodzielnego stanowiska ds. Oświaty i Organizacji Pozarządowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Miasta Ustroń za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23lutego 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół Nr XXV/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia23 lutego 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/311/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/303/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/302/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/298/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

11.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zadania Koordynatora ds. Oświaty i Organizacji Pozarządowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zadania wydziału PKT.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zadania Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu iTurystyki
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Szkoły
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 17 w sprawie zaopiniowania arkusza organizacji na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 16 w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko wicedyrektora szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 15 w sprawie zmian w Statucie Szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.04.2017

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/314/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wniesienia skargi na opinię Śląskiego Kuratora Oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/313/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian projektu ustawy ochrony środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/312/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2017 r.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/311/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/310/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/309/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/308/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/307/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego modernizacji drogi powiatowej nr 2655 S ul. Furmańska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/306/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy drogi wraz z budową odwodnienia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy drogi wraz z budową odwodnienia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.29.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/305/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko - Białej na realizację zadania - prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/304/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/303/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/302/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/301/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/300/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/299/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/298/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/297/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/296/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej – II etap
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej – II etap
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.06.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup, dostawa i rozładunek płyt betonowych „YOMB”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami związanymi z utrzymaniem dróg i mostów w Ustroniu w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa – II etap
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa – II etap
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.05.2017_Umowa.pdf"

08.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami wspóldziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami wspóldziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

07.04.2017

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazach dotyczących gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.22.2017 z dnia 3 kwietnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno - rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno - rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 92/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno - rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 91/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowieniasłużebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko - Pracownik socjalny - umowa na zastępstwo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie ustanowieniasłużebności przesyłu na gruncie gminnym
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 90/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 90/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 90/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - Pracownik socjalny - umowa na zastępstwo
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - Pracownik socjalny - umowa na zastępstwo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o miejscu i terminie planowanego zgromadzenia 9.04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna