Rejestr zmian w biuletynie

18.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyniku.doc"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie o wyniku konkursu .doc
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyniku konkursu .doc"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 97/2016 z dnia 24 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 96/2016 z dnia 17 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 95/2016 z dnia 10 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 94/2016 z dnia 3 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 21/2016 z dnia 26 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

17.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PP_kwestionariusz_kandydat.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 22/2016 z dnia 20 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 21/2016 z dnia 23 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23/2016 z dnia 24 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 22/2016 z dnia 27 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8 w sprawie powołania członków szkolnej komisji konkursowej Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7 w sprawie powołania członków szkolnej komisji konkursowej Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr 6 w sprawie powołania członków szkolnej komisji konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 5 2016 w sprawie Regulaminu usprawiedliwiania nieobecności ucznia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 25/2016 z dnia 13 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 4 2016 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 3 2016 w sprawie przeprowadzenia egzaminu poprawkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 2 2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2016 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1 2016 w sprawie wysokości stałej zaliczki na bieżące wydatki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11 2015 w sprawie Powołania członków szkolnej komisji konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury organizowania wydarzenia kulturalno-oświatowego "Noc w Szkole"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury organizowania wydarzenia kulturalno-oświatowego "Noc w Szkole"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
pierwsze oświadczenie majątkowe - Katarzyna Burzyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta oświadczenia majątkowego -K.Burzyńska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
pierwsze oświadczenie majątkowe - Katarzyna Burzyńska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik korekta oświadczenia majątkowego -K.Burzyńska.pdf
Dotyczy dokumentu:
pierwsze oświadczenie majątkowe - Katarzyna Burzyńska
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "korekta ośwaidczenia majątkowego -K.Burzyńska.pdf" na "korekta oświadczenia majątkowego -K.Burzyńska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
pierwsze oświadczenie majątkowe - Katarzyna Burzyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta ośwaidczenia majątkowego -K.Burzyńska.pdf"

16.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23/2016 z dnia 21 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.27.2016_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni Plan Doskonalenia Nauczycieli na lata 2017-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Rady Pedagogicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie Procedury antymobbingowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury organizowania wydarzenia kulturalno-oświatowego "Noc w Szkole"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczenie się przemocy przez nauczyciela wobec ucznia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 322/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w palcówce oświatowej na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej przyznającej doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 320/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 319/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 319/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 319/2016 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 9 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 319/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 319/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 319/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 318/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji aktu prawa miejscowego w sprawie zmiany udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 318/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji aktu prawa miejscowego w sprawie zmiany udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 318/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji aktu prawa miejscowego w sprawie zmiany udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 317/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 592119 S ul. Spokojnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 316/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 315/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 314/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 314/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 314/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 314/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 313/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 313/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 313/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 313/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 313/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 313/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 312/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 312/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 312/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 312/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 312/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 312/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta na listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Cieszyńskiego WB-MB 7331/7/2016 z dnia 07.11.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Cieszyńskiego WB-MB 7331/12/2016 z dnia 07.11.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Cieszyńskiego WB-MB 7331/9/2016 z dnia 31.10.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 2 w Ustroniu – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonym na tablicy ogłoszeń, wykazie z dnia 4 listopada 2016 r. dotyczącym gminnych nieruchomości przeznaczonych na okres do lat 3 do najmu na cele usługowe – automat telefoniczny oraz do dzierżawy na cele ogródków przydomowych.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrodniczej - pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrodniczej - pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.99.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie zajęć astronomicznych rozwijających dla klas IV-VI w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 2: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie zajęć astronomicznych rozwijających dla klas IV-VI w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 2: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.96.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie kółka matematycznego jako zespołu międzyszkolnego Szkół Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie kółka matematycznego jako zespołu międzyszkolnego Szkół Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.94.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie kółka przyrodniczego jako zespołu międzyszkolnego Szkół Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie kółka przyrodniczego jako zespołu międzyszkolnego Szkół Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.93.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie zajęć rozwijających z informatyki dla klas I-VI w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 2: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie zajęć rozwijających z informatyki dla klas I-VI w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 2: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.95.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie zajęć pn. „Przedsiębiorczość i inicjatywność” dla klas IV-VI w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 2: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie zajęć pn. „Przedsiębiorczość i inicjatywność” dla klas IV-VI w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 2: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.97.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

14.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.119.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa zestawów komputerowych oraz urządzeń mobilnych do testów-pilotów, jako wyposażenia pracowni międzyszkolnej matematycznej oraz zestawów komputerowych jako wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrodniczej w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa zestawów komputerowych oraz urządzeń mobilnych do testów-pilotów, jako wyposażenia pracowni międzyszkolnej matematycznej oraz zestawów komputerowych jako wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrodniczej w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.103.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL ( http://komasowani.pl/ ) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL ( http://komasowani.pl/ ) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL ( http://komasowani.pl/ ) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci oświetleniowej trasy narciarskiej niebieskiej nr 2” .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku toalety publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku toalety publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku toalety publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Współorganizacja imprezy kulturalno-promocyjnej w ramach organizacji Wielkiej Gali i Finału Ligi Biegów Górskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie części robót budowlanych związanych z przebudową Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu przy ul. Rynek 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie części robót budowlanych związanych z przebudową Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu przy ul. Rynek 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły”
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.3.122.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.29.2016_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty.pdf"

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna