Rejestr zmian w biuletynie

10.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Operat organizacyjny utrzymania zimowego dróg w sezonie 2016/2017 w Ustroniu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie pozostawienia Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na dostawę systemu Biletowego i Kontroli Dostępu dla potrzeb Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu informatycznego dla potrzeb Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PP_kwestionariusz_kandydat.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie nie likwidowania usług Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.11.2016

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
pierwsze oświadczenie majątkowe - Romana Brzoza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Cieszyńskiego WB-MB 7331/13/2016 z dnia 08.11.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Joanna Szczotka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Joanna Szczotka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.3.120.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ul. Pasieczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ul. Pasieczna
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.3.121.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"

08.11.2016

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 21/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 22/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 21/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/235/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 311/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno-rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 311/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno-rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 311/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 311/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno-rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 311/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 311/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno-rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 311/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 311/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno-rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 311/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 311/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno-rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 311/2016 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 2 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 311/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno-rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 310/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie sprawdzenia projektu taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 310/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie sprawdzenia projektu taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 310/2016 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 2 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 310/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie sprawdzenia projektu taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 310/2016 Burmistrza Miasta Ustrońz dnia 2 listopada 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 310/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie sprawdzenia projektu taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 310/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 309/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i harmonogramu dyżurów aptek na terenie Miasta Ustroń na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 309/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i harmonogramu dyżurów aptek na terenie Miasta Ustroń na 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 309/2016 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 2 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 309/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i harmonogramu dyżurów aptek na terenie Miasta Ustroń na 2017 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 309/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. " na "Załącznik doZarządzenia nr 309/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 310/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie sprawdzenia projektu taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 310/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie sprawdzenia projektu taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 309/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i harmonogramu dyżurów aptek na terenie Miasta Ustroń na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 308/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 307/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w placówce oświatowej na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 306/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 305/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 305/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 305/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 305/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/235/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/235/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/235/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/235/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 22 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. 7 - Informacja z przeprowadzonych konsultacjispołecznych"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 6 - Informacja z przeprowadzonychkonsultacji społecznych"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 5 - Informacja z przeprowadzonychkonsultacji społecznych"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 4 - Informacja z przeprowadzonychkonsultacji społecznych"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 - Analiza działalności i rozwójspółek miejskich"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 29września 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia29 września 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 - Porządek obrad"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - Listy obecności"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 29września 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia29 września 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.29.2016_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf"

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna