Rejestr zmian w biuletynie

11.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciupostępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celupublicznego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Akustyczna obsługa Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akustyczna obsługa Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.60.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie koncertu zespołu „BEDNAREK” w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie koncertu zespołu „BEDNAREK” w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.68.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie koncertu zespołu „2plus1” w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie koncertu zespołu „2plus1” w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.74.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.29.2016.CZ1_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.29.2016.CZ2_Umowa.pdf"

09.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 102/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23/2016 z dnia 21 września 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr 23/2016 z dnia 21 września 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23/2016 z dnia 21 września 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół nr 23/2016 z dnia 21 września 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 27/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 21/2016 z dnia 28 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 21/2016 z dnia 21 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20/2016 z dnia 22 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 19/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 18/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 17/2016 z dnia 17 maja 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA "Burmistrza Miasta Ustroń" z dnia 08.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 24/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.30.2016_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

08.12.2016

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz góry Czantoria
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa środków czystości dla Urzędu Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy ul. Wczasowej w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną w Ustroniu w zakresie budowy chodnika z kanalizacją deszczową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru 12_2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA NOWE DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2017 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UWAGA NOWE DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2017 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA NOWE DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2017 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA NOWE DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2017 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA NOWE DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2017 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DL-1 Dekalracja na podatek leśny"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA NOWE DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2017 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DR-1 Deklaracja na podatek rolny"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA NOWE DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2017 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA NOWE DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2017 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UWAGA NOWE DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2017 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowaniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dlaobszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej orazgór Palenica, Palenica Mała i Orłowa - załącznik"

07.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa materiałów papierniczych i biurowych dla Urzędu Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

06.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 15 - w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli spełniania obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE 15-2016 - Procedura kontroli realizacjiobowiązku szkolnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 15 - w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli spełniania obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE 15-2016 - Procedura kontrolirealizacji obowiązku szkolnego.doc
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 15 - w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli spełniania obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE 15-2016 - Procedura kontroli realizacjiobowiązku szkolnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 15 - w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli spełniania obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnegow SP2 w Ustroniu.docx
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 16 - w sprawie wprowadzenia zasad postępowania na wypadek wtargniecia zabójcy do SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 15 - w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli spełniania obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 15 - w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli spełniania obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 15-2016 Procedura kontroli srealizacji obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 15-2016 Procedura kontroli srealizacji obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik"SP2.ZP.271.3.02.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 26/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 101/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia kryteriów zwolnienia nauczyciela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kryteria zwolnienia nauczyciela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

05.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do zarządzenia - regulamin"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do zarządzenia - ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 358/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w formie licytacji samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 358/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w formie licytacji samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 358/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 358/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w formie licytacji samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 358/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 358/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w formie licytacji samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 357/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie odwołania konkursu fotograficzno-filmowego "Aktywny Ustroń"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 356/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 355/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska kierownika Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 354/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania wyboru wniosków złożonych przez kluby sportowe na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu wraz z określeniem kwoty dotacji na wybrane projekty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 354/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania wyboru wniosków złożonych przez kluby sportowe na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu wraz z określeniem kwoty dotacji na wybrane projekty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 354/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 354/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania wyboru wniosków złożonych przez kluby sportowe na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu wraz z określeniem kwoty dotacji na wybrane projekty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 353/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Nadzoru czuwającej nad prawidłowością przebiegu loterii promocyjnej pod nazwą "Razem Można Więcej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 353/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Nadzoru czuwającej nad prawidłowością przebiegu loterii promocyjnej pod nazwą "Razem Można Więcej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 353/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 353/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Nadzoru czuwającej nad prawidłowością przebiegu loterii promocyjnej pod nazwą "Razem Można Więcej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 352/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępniony pokarm dla ptaków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 351/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 350/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 350/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 350/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 350/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 349/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 348/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji projektu aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczącego udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 348/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji projektu aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczącego udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 348/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 348/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji projektu aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczącego udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 347/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji windykacji należności podatkowych, niepodatkowych należności publicznoprawnych oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 347/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji windykacji należności podatkowych, niepodatkowych należności publicznoprawnych oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik do Zarządzenia nr 347/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 347/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji windykacji należności podatkowych, niepodatkowych należności publicznoprawnych oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 346/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 345/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli sprawozdań budżetowych, finansowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Miasta oraz dostarczanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 345/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli sprawozdań budżetowych, finansowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Miasta oraz dostarczanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 345/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 345/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli sprawozdań budżetowych, finansowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Miasta oraz dostarczanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.27.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatoraProgramu Zdrowotnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna