Rejestr zmian w biuletynie

04.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do zarządzenia - regulamin"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do zarządzenia - ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 358/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w formie licytacji samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 358/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w formie licytacji samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 358/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 358/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w formie licytacji samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 358/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 358/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w formie licytacji samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 357/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie odwołania konkursu fotograficzno-filmowego "Aktywny Ustroń"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 356/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 355/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska kierownika Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 354/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania wyboru wniosków złożonych przez kluby sportowe na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu wraz z określeniem kwoty dotacji na wybrane projekty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 354/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania wyboru wniosków złożonych przez kluby sportowe na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu wraz z określeniem kwoty dotacji na wybrane projekty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 354/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 354/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania wyboru wniosków złożonych przez kluby sportowe na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu wraz z określeniem kwoty dotacji na wybrane projekty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 353/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Nadzoru czuwającej nad prawidłowością przebiegu loterii promocyjnej pod nazwą "Razem Można Więcej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 353/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Nadzoru czuwającej nad prawidłowością przebiegu loterii promocyjnej pod nazwą "Razem Można Więcej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 353/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 353/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Nadzoru czuwającej nad prawidłowością przebiegu loterii promocyjnej pod nazwą "Razem Można Więcej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 352/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępniony pokarm dla ptaków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 351/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 350/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 350/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 350/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 350/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 349/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 348/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji projektu aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczącego udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 348/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji projektu aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczącego udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 348/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 348/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji projektu aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczącego udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 347/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji windykacji należności podatkowych, niepodatkowych należności publicznoprawnych oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 347/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji windykacji należności podatkowych, niepodatkowych należności publicznoprawnych oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik do Zarządzenia nr 347/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 347/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji windykacji należności podatkowych, niepodatkowych należności publicznoprawnych oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 346/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 345/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli sprawozdań budżetowych, finansowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Miasta oraz dostarczanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 345/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli sprawozdań budżetowych, finansowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Miasta oraz dostarczanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 345/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 345/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli sprawozdań budżetowych, finansowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Miasta oraz dostarczanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.27.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatoraProgramu Zdrowotnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf

03.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 4/2015/2016 w sprawie zmian w Statucie Szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.12.2016

Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 4 Wzór oferty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 - Porządek obrad"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - Listy obecności"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/260/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/256/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/255/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/254/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 592119 S ul. Spokojnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/252/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/251/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/250/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/261/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/261/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/264/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stanowiska dotyczącego projektowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/263/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Jednostce Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/262/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zapewnienia nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/261/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/260/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/259/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/258/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Ustroń uprawnienia do ustalenia wysokości opłat za udostępniony pokarm dla ptaków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/257/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/256/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/255/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/253/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/254/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 592119 S ul. Spokojnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/253/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/252/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/251/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/251/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/250/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zasad postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2017-2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Procedury postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczenia się przemocy przez nauczyciela wobec ucznia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Procedura antymobbingowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2017-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura antymobbingowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedury postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczenia się przemocy przez nauczyciela wobec ucznia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Szkoły
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 12 w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 11 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2017-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 10 w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego szkoły na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 9 w sprawie zaopiniowania Procedury postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczenia się przemocy przez nauczyciela wobec ucznia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 8 w sprawie zaopiniowania Procedury antymobbingowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwałą nr 7 w sprawie zmian w Statucie Szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 6 w sprawie Regulaminu Rady Pedagogicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

01.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.28.2016_ Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "umowa na wykonanie koncepcji Scieżki........pdf"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa na wykonanie koncepcji Scieżki........docx
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 2 Ogłoszenie - Ścieżka....pdf"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał. 2 Ogłoszenie - Ścieżka....docx
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "umowa na wykonanie koncepcji Scieżki........docx"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. 3 Instrukcja konkursowa - Ścieżka....docx"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2a - Ścieżka....docx"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta na grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Cieszyńskiego WB-MB 7331/7/2016 z dnia 29.11.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Podatkowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIII/251/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIII/251/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/252/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/250/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości,podatku rolnym,podatku leśnym,łacznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybór wniosków na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta ustroń w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybór wniosków na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta ustroń w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybór wniosków na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta ustroń w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załacznik do Zarządzenia nr 354/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Wybór wniosków na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta ustroń w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Cieszyńskiego WB-MB 7331/12/2016 z dnia 29.11.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.11.2016

Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie WZÓR nr 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oferta na realizację programu zdrowotnego WZÓR nr1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie merytoryczno finansowe WZÓR Nr 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie WZÓR nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ramowy wzór umowy WZÓR nr 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 350 z dnia 30 listopada 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochrona bezdomnych zwierząt oraz unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie miasta Ustroń w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku toalety publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku toalety publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.124.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 1 w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 1 w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik"G1.ZP.271.3.02.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2016/2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustroń_Stawowa_ponś.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01 Położenie_Ustroń_Stawowa_ponś.png"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustroń_Stawowa_Uzasad SOOŚ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustroń_Stawowa_Podsumowanie SOOŚ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP Stawowa_Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj.Śląskiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP Stawowa_Uchwała XXI 235 2016 z 29.09.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 336/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 336/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 336/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 336/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 336/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja roku szkolnego 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna SP2 - rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podręczników dla klasy VI - rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podręczników dla klas I - V - rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program wychowawczy - rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program profilaktyki - rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej - rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program Profilaktyki SP2 - rok szkolny 2015/2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program Wychowawczy - rok szkolny 2015/2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podręczników dla klas III, V i VI - rok szkolny 2015/2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podręczników dla klas I, II i IV - rok szkolny 2015/2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 344/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych w palcówkach oświatowych na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 343/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr XXI/237/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 343/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr XXI/237/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 343/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 343/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr XXI/237/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 343/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr XXI/237/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 342/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert o dotację na realizację zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 341/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 341/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik do Zarządzenia nr 341/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 341/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 340/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 340/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 340/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 340/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 339/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wartości nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 338/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 338/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 338/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 338/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 337/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sparwie instrukcji w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu Miasta i jednostki Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 336/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 336/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 336/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 336/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 336/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 336/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 335/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 335/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 335/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 335/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 335/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 335/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 26/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 25/2016 z dnia 19 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 24/2016 z dnia 5 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Cieszyńskiego WB-MB 7331/12/2016 z dnia 07.11.2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Cieszyńskiego WB-MB 7331/12/2016 z dnia 07.11.2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Cieszyńskiego WB-MB 7331/12/2016 z dnia 07.11.2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2016/2017 ws. zmian w Statucie szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2016/2017 ws. zmian w Statucie szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 2 w Ustroniu – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 2 w Ustroniu – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik"G2.ZP.271.3.01.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 5/2016/2017 ws. zmian w Statucie szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 4/2016/2017 ws. przyjęcia projektu planu finansowego szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 3/2016/2017 ws. zatwierdzenia Planu pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 2/2016/2017 ws. dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie nagrody Burmistrza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 1/2016/2017 ws. zmian w Statucie szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwałą nr 18/2015/2016 ws. ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 17/2015/2016 ws. zatwierdzenia Szkolengo zestawu programów nauczania oraz tygodniowego rozkładu zajęć
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 16/2015/2016 - 2. strona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 16/2015/2016 - 2, strona
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 16/2015/2016 w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 16/2015/2016 - 2, strona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 15/2015/2016 - 2 strona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwałą nr 15/2015/2016 ws. wprowadzenia innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwałą nr 15/2015/2016 ws. wprowadzenia innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 14 - w sprawie powołąnia Komisji Stypendialnej na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 13 - w sprawie powołąnia zespołu kasacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 12 - w sprawie powołąnia zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11 - w sprawie powołania zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11 - w sprawie powołąnia zespołów ds pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11 - w sprawie powołąnia zespołów ds pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 10 - w sprawie przystąpienia szkoły do projektu "Łowcy naukowych przygód" oraz powołania komisji rekrutacyjnej do projektu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie nr 9 - w sprawie dopiszczenia do użytku szkolnego programów nauczania na rok szkolny 2016 - 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8 w sprawie ogłoszenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016 - 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie nr 7 - 2016 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 6 - 2016 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela konrtraktowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.80.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.117.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 22/2016 z dnia 25 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 24/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta na listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna