Rejestr zmian w biuletynie

28.10.2016

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje - informacja o jakości wody z punktów monitoringowych na obszarze Miasta Ustroń.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje - informacja o jakości wody z punktów monitoringowych na obszarze Miasta Ustroń.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustroń_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje - informacja o jakości wody z punktów monitoringowych na obszarze Miasta Ustroń.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.28.2016_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.27.2016_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ul. Pasieczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ul. Pasieczna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - Pasieczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ul. Pasieczna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Pasieczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ul. Pasieczna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SCHEMAT IDEOWY - Pasieczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ul. Pasieczna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRZEDMIAR ROBÓT - Pasieczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ul. Pasieczna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PLAN PROJEKTOWY - Pasieczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ul. Pasieczna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OPIS TECHNICZNY - Pasieczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ul. Pasieczna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PBW Lipowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiOR Lipowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar robot lipowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska na odcinku ok. 0,6 km w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska na odcinku ok. 0,6 km w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.26.2016_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.3.114.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"

27.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Podatkowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PP_kwestionariusz_kandydat.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Podatkowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.29.2016_Przedłużenie_terminu_składania_ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 298/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 .
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokościstawek podatku od środków transportowych na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 298/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 .
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 298/2016 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 26 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacjiprojektu uchwaly dotyczącej określenia wysokości stawek podatku odśrodków transportowych na rok 2017 ."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 298/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 .
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 298/2016 Burmistrza Miasta Ustrońz dnia 26 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacjiprojektu uchwaly dotyczącej określenia wysokości stawek podatku odśrodków transportowych na rok 2017 .
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 298/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

26.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.113.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.108.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.111.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.29.2016_Pytania i odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miastana rok 2016"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawieWieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawiezarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokościwynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacieuzdrowiskowej "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawieprzyjęcia Programu Zdrowotnego pn. "Szczepienia profilaktyczneprzeciwko pneumokokom dla dzieci do 3 lat zamieszkałych na terenieMiasta Ustroń będących pod opieką Miejskiego Żłobka w Ustroniu" nalata 2014 - 2018"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody nawystąpienie z wnioskiem do Wojewody Ślaskiego o nieodpłatneprzekazanie nieruchomości "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody nawystąpienie z wnioskiem do Wojewody Ślaskiego o nieodpłatneprzekazanie nieruchomości "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowieniasłużebności przesyłu na gruncie gminnym"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody nazawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jestta sama nieruchomość"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia praw użytkowaniawieczystego"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawiewyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały zmieniającej uchwałęWieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie zmian w budżeciemiasta na rok 2016
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałęWieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miastana rok 2016"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Porządek obrad XXII Sesji Rady Miastazaplanowanej na 29 października 2016 r. " na "Porządek obrad XXIISesji Rady Miasta zaplanowanej na 27 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.10.2016

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 297/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2016/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 296/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie opracowania dokumentacji planowanych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 295/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 294/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 293/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewdoy Śląskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 292/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 291/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 290/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 289/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 288/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 288/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 288/2016 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 17 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 288/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 287/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 287/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 287/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 287/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 287/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 287/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 287/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 287/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.28.2016_Pytania i odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z III kwartał 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N III kwartał 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS III kwartał 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S III kwartał 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S III kwartał 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna