Rejestr zmian w biuletynie

21.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i sprzętem towarzyszącym do pracowni komputerowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i sprzętem towarzyszącym do pracowni komputerowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik"G1.ZP.271.3.01.2016_Protokół_komisji_konkursowej-str1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i sprzętem towarzyszącym do pracowni komputerowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik"G1.ZP.271.3.01.2016_Protokół_komisji_konkursowej-str2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywne wyłapywanie bezdomnych kotów oraz opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywne wyłapywanie bezdomnych kotów oraz opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.110.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 00.00.00. Ogólne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 06.03.01 Ścinanie i uzup. pobocza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 07.05.01 Bariery ochr st..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "M 13.01.00 Beton konstrukcyjny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "M 20.20.15c Odb. żelb.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "M.19.01.04 Balustrady- poręcze mostowe..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P7133465.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P7133466.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P7133467.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P7133468.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P7133469.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu informatycznego dla potrzeb Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji.pdf"

20.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.29.2016 - Załączniki nr 2,3,5,6 doSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.29.2016 - Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.29.2016 - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.29.2016 - Załącznik nr 1B do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.29.2016 - Załącznik nr 1A do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

19.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Porządek obrad XXI Sesji Rady Miastazaplanowanej na 29 października 2016 r. " na "Porządek obrad XXIISesji Rady Miasta zaplanowanej na 29 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PP_kwestionariusz_kandydat.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowalny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt wykonawczy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robot.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PBW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PBW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robot.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 286/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 286/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 286/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 286/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 286/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 286/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 285/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu dla jednego domku handlowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 284/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram zajęć
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 283/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 282/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 282/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 282/2016 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 12 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 282/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 282/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 282/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 281/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 281/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 281/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 281/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 281/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 281/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 280/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 280/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 280/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 280/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 280/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 280/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 279/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 279/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 279/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 279/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 279/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 279/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 278/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 278/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 278/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 278/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 278/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 278/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

17.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.3.113.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skoczowskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skoczowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt BW - Wodociąg Skoczowska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skoczowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skoczowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.114.2016_Dokumentacja_konkursowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZP.271.3.114.2016_Dokumentacja_konkursowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.3.114.2016_Szczegółowy_Opis_Przedmiotu_Zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu informatycznego dla potrzeb Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 8_aktualny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu informatycznego dla potrzeb Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana treści SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
pierwsze oświadczenie majątkowe - Katarzyna Burzyńska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.109.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.105.2016_Umowa.pdf"

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna