Rejestr zmian w biuletynie

07.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w załączniku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w załączniku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa zestawów komputerowych oraz urządzeń mobilnych do testów-pilotów, jako wyposażenia pracowni międzyszkolnej matematycznej oraz zestawów komputerowych jako wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrodniczej w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa zestawów komputerowych oraz urządzeń mobilnych do testów-pilotów, jako wyposażenia pracowni międzyszkolnej matematycznej oraz zestawów komputerowych jako wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrodniczej w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.3.103.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.102.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 274/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 274/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 274/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 września 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 274/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 274/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 września 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 274/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 273/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 273/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 273/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 września 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 273/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 273/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 września 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 273/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 272/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 272/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 272/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 września 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 272/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 271/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno-rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 271/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno-rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik do Zarządzenia nr 271/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 28 września 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 271/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno-rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/235/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/235/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/231/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 270/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia listy projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok oraz określenia kwoty przeznaczonej na te projekty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/230/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/229/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/239/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wystąpienia z apelem i złożenia deklaracji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/238/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2016 – Srebrnej Cieszynianki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 269/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2017 r. na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 269/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2017 r. na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 269/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 28 września 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/237/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/236/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Centrum Rekreacyjno-Turystycznego SKI THERMA&SPA w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/235/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 269/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2017 r. na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/234/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/233/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/232/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze kupna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 269/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2017 r. na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/231/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/231/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/230/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 268/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2016/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/229/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/227/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 93/2016 z dnia 26 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 92/2016 z dnia 19 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 91/2016 z dnia 12 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 90/2016 z dnia 5 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 89/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 88/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 87/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 86/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 85/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 84/2016 z dnia 25 lipca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 83/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 82/2016 z dnia 11 lipca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 81/2016 z dnia 4 lipca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 80/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/226/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/226/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i sprzętem towarzyszącym do pracowni komputerowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPECYFIKACJA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SCHEMAT IDEOWY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRZEDMIAR ROBÓT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PLAN PROJEKTOWY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OPIS TECHNICZNY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.108.2016_Zmiana2.pdf"

05.10.2016

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "nabór 9_2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.3.105.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup, dostawa i rozładunek płyt betonowych „YOMB”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup, dostawa i rozładunek płyt betonowych „YOMB”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.83.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.86.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

04.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie projektu technicznego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i modernizację węzła cieplnego w budynku SP-2 i G-2 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej budynku SP-2”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 00.00.00. Ogólne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 02.01.01 Rob. ziemne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 04.01.01 Koryto z prof.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 04.04.04 Podbudowa tłuczniowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 05.03.05. Masa asfaltowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 08.05.01 Ścieki betonowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 10.03.01 Nawierzchnie z płyt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Alternatywa.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nawierzchnia.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wodopust.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Koniec odcinka.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Początek odcinka.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis techniczny robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywne wyłapywanie bezdomnych kotów oraz opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta na październik 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.106.2016_Unieważnienie_postęowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.100.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.101.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 260/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Druk Gazety Ustrońskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druk Gazety Ustrońskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik"GU.ZP.271.3.01.2016_Protokół_komisji_konkursowej.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.3.109.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.3.107.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zezwolenia na opróżnianie zbiornikówbezodpływowych.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zezwolenia na opróżnianie zbiornikówbezodpływowych.doc
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 257/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 256/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 255/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ustroń na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Straży Miejskiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru.pdf"

01.10.2016

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w załączeniu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w załączniku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna