Rejestr zmian w biuletynie

22.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 8 w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 21 w sprawie wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik"MDSS.ZP.271.3.01.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"

21.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Przegląd, czyszczenie oraz inwentaryzacja przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz opiekunów dziennych "
Dotyczy dokumentu:
OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz opiekunów dziennych
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

20.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Wyniki przeprowadzonych konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki przeprowadzonych konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Akacjowej – etap III w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Akacjowej – etap III w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.90.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 421/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w placówce oświatowej na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 420/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert o dotację na realizację zadania publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 420/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert o dotację na realizację zadania publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik do Zarządzenia nr 420/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 420/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert o dotację na realizację zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 419/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 418/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania, wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczania dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 417/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 417/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 417/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 417/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 416/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 415/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 415/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 415/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 415/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 414/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustroń do roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 413/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego "Kamieniołom Czantoria" zlokalizowanego na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 412/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - drzewa z gatunku modrzew europejski (Larix decidua) rosnącego na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 411/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 410/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 409/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 409/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 409/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 409/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 408/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 407/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 406/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 405/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 404/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 403/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 403/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 403/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 403/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 403/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 403/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 402/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 402/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 402/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 402/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 402/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 402/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 401/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 401/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 401/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 401/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 401/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 401/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "G2.ZP.272.3.01.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXI/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 26 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.04.2018_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 21 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracyKomisji Rewizyjnej na 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 21 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajówdodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbieraniaodpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniatych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za teusługi"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 21 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określeniaszczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości izagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 21 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnikaprzyrody - drzewa z gatunku modrzew europejski (Larix decidua)rosnącego na terenie Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 21 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia stanowiskadokumentacyjnego „Kamieniołom Czantoria” zlokalizowanego na terenieMiasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 21 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia LokalnegoProgramu Rewitalizacji Miasta Ustroń do roku 2020"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 21 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania irozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz trybui zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania, wykorzystania, atakże terminu i sposobu rozliczania dotacji"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 21 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia iprzyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinietwórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 21 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawieWieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 21 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowejMiasta Ustroń na 2018 rok
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 21 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miastana rok 2017 "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 21 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowejMiasta Ustroń na 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 21 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowejMiasta Ustroń na 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 21 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zmiany lokalizacji stacji zlewnej ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zmiany lokalizacji stacji zlewnej ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zmiany lokalizacji stacji zlewnej ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Miasta Ustroń na antenie Radia ZET
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UMOWA na świadczenie usług pocztowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.33.2017.CZ2_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.33.2017.CZ5_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.33.2017.CZ6_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna