Rejestr zmian w biuletynie

23.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w załączniku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w załączniku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "R00_OS_Ustroń_WKF_Opis_PW_BIOZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "R01_OS_Ustroń_WKF_Orientacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "R02_OS_Ustroń_WKF_PZT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "R03_OS_Ustroń_WKF_Rzut.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "R04_OS_Ustroń_WKF_Przekroj_AA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "R05_OS_Ustroń_WKF_Szczegoly.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST-00_OS_Ustroń_WKF_Strona tytułowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST-00_OS_Ustroń_WKF_Wymagania ogolne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST-01_OS_Ustroń_WKF_Instalacje i urządzeniatechnologiczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OS Ustron WKF - PRZEDMIAR ROBÓT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "koncepcja Pijalnia wód.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "link do planu.doc"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Program Funkcjonalno Użytkowy - Pijalnia wódUstroń.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wypis z miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dz. nr 3319_34, obręb Ustroń - Załącznik nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wypis z miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dz. nr 3319_34, obręb Ustroń - Załącznik nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wypis z miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dz. nr 3319_34, obręb Ustroń.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 06.03.01a Utwardzenie poboczy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 06.03.01 Ścinanie i uzup. pobocza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 05.03.05. Masa asfaltowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 04.05.01 Stabilizacja cementem.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 04.04.04 Podbudowa tłuczniowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 01.02.04 Rob. rozbiórkowe el. dróg.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 01.01.01. Roboty pomiarowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 00.00.00. Ogólne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Koniec odcinka.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Początek odcinka.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "M.19.01.04 Balustrady- poręcze mostowe..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "M 20.20.15c Odb. żelb.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "M 13.01.00 Beton konstrukcyjny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 07.05.01 Bariery ochr st..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 06.03.01 Ścinanie i uzup. pobocza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 00.00.00. Ogólne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P7133469.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P7133468.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P7133467.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P7133466.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P7133465.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16 RZUT PODDASZA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17 PODDASZE ARANŻACJA I POSADZKA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18 RZUT DACHU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19 PRZEKRÓJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "20 ELEWACJA WSCHODNIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "21 ELEWACJA ZACHODNIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "22 ELEWACJA POŁUDNIOWA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ETAP - I przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OPIS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 267/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie udziału w powiatowym, dwuszczeblowym ćwiczeniu obronnym pk. "TARCZA 2016" w dniu 26 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 266/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 265/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania aneksu rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2016/2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 265/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania aneksu rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 264/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 263/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 262/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 261/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 260/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 259/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 258/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 257/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 257/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 257/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 257/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 257/2016 Burmistrza Miasta Ustrońz dnia 19 września 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 257/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 257/2016 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 19 września 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 257/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 256/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 256/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 256/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 256/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 255/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ustroń na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 255/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ustroń na 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 255/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 255/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ustroń na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 254/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 253/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 252/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 252/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 252/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 252/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 251/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 250/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 249/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2016 - Srebrnej Cieszynianki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 248/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących uchwalenia "Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 248/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących uchwalenia "Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 248/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 248/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących uchwalenia "Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 248/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 248/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących uchwalenia "Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 247/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania zmian rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2016/2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 247/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania zmian rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2016/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 247/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 247/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania zmian rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 246/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 245/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze kupna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 244/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i wyposażenia zaewidencjonowanych w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 243/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 243/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 243/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 243/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 243/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 243/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 242/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 242/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 242/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 242/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 242/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 242/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia w Hermanicach oś. Stara Kolonia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia w Hermanicach oś. Stara Kolonia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.88.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatkurolnego w 2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku odnieruchomości w 2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXI Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XX Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 25 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 23 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

20.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Wymiana rynien i rur spustowych w budynku na działce nr 486/1 ul. Kościelna 21 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynków przy ul. Kościelnej 21"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymiana rynien i rur spustowych w budynku na działce nr 486/1 ul. Kościelna 21 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynków przy ul. Kościelnej 21"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.87.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wynajem autokaru na wycieczki tematyczne organizowane w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia oraz transportu międzyszkolnego realizowanego na potrzeby warsztatów organizowanych w ramach nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa zestawów komputerowych oraz urządzeń mobilnych do testów-pilotów, jako wyposażenia pracowni międzyszkolnej matematycznej oraz zestawów komputerowych jako wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrodniczej w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa zestawów komputerowych oraz urządzeń mobilnych do testów-pilotów, jako wyposażenia pracowni międzyszkolnej matematycznej oraz zestawów komputerowych jako wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrodniczej w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa zestawów komputerowych oraz urządzeń mobilnych do testów-pilotów, jako wyposażenia pracowni międzyszkolnej matematycznej oraz zestawów komputerowych jako wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrodniczej w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 -Formularz_parametry_techniczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa zestawów komputerowych oraz urządzeń mobilnych do testów-pilotów, jako wyposażenia pracowni międzyszkolnej matematycznej oraz zestawów komputerowych jako wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrodniczej w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Spółki PK Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Spółki PK Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Bilans i RZiS za 2015 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie materiałowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiOR.docx"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZT MAPA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PBW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna