Rejestr zmian w biuletynie

22.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Remont istniejących i budowa nowych obiektów małej architektury na placu zabaw w Ustroniu Hermanicach przy ul. Wiśniowej na działce nr 384/246, obręb Hermanice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont istniejących i budowa nowych obiektów małej architektury na placu zabaw w Ustroniu Hermanicach przy ul. Wiśniowej na działce nr 384/246, obręb Hermanice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.17.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej doprowadzenia wody i kanalizacji sanitarnej do dwóch obiektów kortów tenisowych w Ustroniu przy Al. Legionów w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej doprowadzenia wody i kanalizacji sanitarnej do dwóch obiektów kortów tenisowych w Ustroniu przy Al. Legionów w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korty tenisowe - obiekt nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej doprowadzenia wody i kanalizacji sanitarnej do dwóch obiektów kortów tenisowych w Ustroniu przy Al. Legionów w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korty tenisowe - obiekt nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej doprowadzenia wody i kanalizacji sanitarnej do dwóch obiektów kortów tenisowych w Ustroniu przy Al. Legionów w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 11 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 11 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "charakterystyka obiektu_termomodernizacja dachuKrótka 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 11 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar_termomodernizacja dachu Krótka 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 11 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 227/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalnorachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 227/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalnorachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 227/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. "

18.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2017 – 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2017 – 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.24.2017_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 244/2017 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 18 sierpnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 244/2017 Burmistrza Miasta Ustrońz dnia 18 sierpnia 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 244/2017 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 18 sierpnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta Ustroń za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta Ustroń za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 245/2017 Burmistrza Miasta ustroń zdnia 18 sierpnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta Ustroń za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia25 czerwca 2015 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 243/2017 Burmistrza Miasta ustroń zdnia 18 sierpnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia obowiązków członka organu zarządzającego - Beata Halama
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków członka organu zarządzającego Janusz Stec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

17.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16.08.2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16.08.2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określeniaszczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacienależności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny"
Dotyczy dokumentu:
Budowa siłowni zewnętrznych w Ustroniu na osiedlach Centrum i Manhattan w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych od juniora do seniora dla Osiedli Centrum i Manhattan” jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa siłowni zewnętrznych w Ustroniu na osiedlach Centrum i Manhattan w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych od juniora do seniora dla Osiedli Centrum i Manhattan” jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.66.2017_Unieważnienie_postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.64.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.22.2017_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 227/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalnorachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 226/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu składania wniosków dotyczących pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 225/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za postawienie witryny ekspozycyjnej oraz ekspozytora informacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 224/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania - kwitariuszy przychodowych K-103 dotyczących poboru opłaty uzdrowiskowej - w kasie Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

16.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Skład Zarządu Osiedla Nierodzim - kadencja 2017 - 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Zarządu Osiedla Nierodzim - kadencja 2017 - 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczny na oprac.konc.architekt.oraz projektu wykon.dla inwestycji eduk.-rekreacyjnej pn.„Ścieżka w koronach drzew wraz z infrastrukturą na górze Czantoria”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczny na oprac.konc.architekt.oraz projektu wykon.dla inwestycji eduk.-rekreacyjnej pn.„Ścieżka w koronach drzew wraz z infrastrukturą na górze Czantoria”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu CZANTORIA.PDF"
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczny na oprac.konc.architekt.oraz projektu wykon.dla inwestycji eduk.-rekreacyjnej pn.„Ścieżka w koronach drzew wraz z infrastrukturą na górze Czantoria”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczny na oprac.konc.architekt.oraz projektu wykon.dla inwestycji eduk.-rekreacyjnej pn.„Ścieżka w koronach drzew wraz z infrastrukturą na górze Czantoria”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KLC - SIWZ_v2_korony drzew_07082017 (003).pdf"
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczny na oprac.konc.architekt.oraz projektu wykon.dla inwestycji eduk.-rekreacyjnej pn.„Ścieżka w koronach drzew wraz z infrastrukturą na górze Czantoria”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KLC - ścieżka_załącznik 1_wzór umowy_07082017(003).pdf"
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczny na oprac.konc.architekt.oraz projektu wykon.dla inwestycji eduk.-rekreacyjnej pn.„Ścieżka w koronach drzew wraz z infrastrukturą na górze Czantoria”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KLC - ścieżka_załącznik 2_oświadczenie o brakuwykluczenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczny na oprac.konc.architekt.oraz projektu wykon.dla inwestycji eduk.-rekreacyjnej pn.„Ścieżka w koronach drzew wraz z infrastrukturą na górze Czantoria”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KLC - ścieżka_załącznik 3_spełnienie warunkówudziału.docx"
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczny na oprac.konc.architekt.oraz projektu wykon.dla inwestycji eduk.-rekreacyjnej pn.„Ścieżka w koronach drzew wraz z infrastrukturą na górze Czantoria”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KLC - ścieżka_załącznik 4_oświadczenie grupakapitałowa.docx"
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczny na oprac.konc.architekt.oraz projektu wykon.dla inwestycji eduk.-rekreacyjnej pn.„Ścieżka w koronach drzew wraz z infrastrukturą na górze Czantoria”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KLC - ścieżka_załącznik 5_wykaz usług_07082017(003).docx"
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczny na oprac.konc.architekt.oraz projektu wykon.dla inwestycji eduk.-rekreacyjnej pn.„Ścieżka w koronach drzew wraz z infrastrukturą na górze Czantoria”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KLC - ścieżka_załącznik 6_wykaz osób.docx"
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczny na oprac.konc.architekt.oraz projektu wykon.dla inwestycji eduk.-rekreacyjnej pn.„Ścieżka w koronach drzew wraz z infrastrukturą na górze Czantoria”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KLC - ścieżka_załącznik 7_oferta_07082017(003).docx"
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczny na oprac.konc.architekt.oraz projektu wykon.dla inwestycji eduk.-rekreacyjnej pn.„Ścieżka w koronach drzew wraz z infrastrukturą na górze Czantoria”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KLC - ścieżka_załącznik 8_OPZ_07082017(003).docx"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 32/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna