Rejestr zmian w biuletynie

27.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Podatkowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PP_kwestionariusz_kandydat.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Podatkowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.29.2016_Przedłużenie_terminu_składania_ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 298/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 .
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokościstawek podatku od środków transportowych na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 298/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 .
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 298/2016 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 26 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacjiprojektu uchwaly dotyczącej określenia wysokości stawek podatku odśrodków transportowych na rok 2017 ."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 298/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 .
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 298/2016 Burmistrza Miasta Ustrońz dnia 26 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacjiprojektu uchwaly dotyczącej określenia wysokości stawek podatku odśrodków transportowych na rok 2017 .
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 298/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

26.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.113.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.108.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.111.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.29.2016_Pytania i odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miastana rok 2016"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawieWieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawiezarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokościwynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacieuzdrowiskowej "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawieprzyjęcia Programu Zdrowotnego pn. "Szczepienia profilaktyczneprzeciwko pneumokokom dla dzieci do 3 lat zamieszkałych na terenieMiasta Ustroń będących pod opieką Miejskiego Żłobka w Ustroniu" nalata 2014 - 2018"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody nawystąpienie z wnioskiem do Wojewody Ślaskiego o nieodpłatneprzekazanie nieruchomości "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody nawystąpienie z wnioskiem do Wojewody Ślaskiego o nieodpłatneprzekazanie nieruchomości "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowieniasłużebności przesyłu na gruncie gminnym"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody nazawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jestta sama nieruchomość"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia praw użytkowaniawieczystego"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawiewyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały zmieniającej uchwałęWieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie zmian w budżeciemiasta na rok 2016
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałęWieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miastana rok 2016"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 Października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Porządek obrad XXII Sesji Rady Miastazaplanowanej na 29 października 2016 r. " na "Porządek obrad XXIISesji Rady Miasta zaplanowanej na 27 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.10.2016

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 297/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2016/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 296/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie opracowania dokumentacji planowanych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 295/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 294/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 293/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewdoy Śląskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 292/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 291/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 290/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 289/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 288/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 288/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 288/2016 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 17 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 288/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 287/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 287/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 287/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 287/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 287/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 287/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 287/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 287/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.28.2016_Pytania i odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z III kwartał 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N III kwartał 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS III kwartał 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S III kwartał 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S III kwartał 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i sprzętem towarzyszącym do pracowni komputerowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i sprzętem towarzyszącym do pracowni komputerowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik"G1.ZP.271.3.01.2016_Protokół_komisji_konkursowej-str1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i sprzętem towarzyszącym do pracowni komputerowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik"G1.ZP.271.3.01.2016_Protokół_komisji_konkursowej-str2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywne wyłapywanie bezdomnych kotów oraz opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywne wyłapywanie bezdomnych kotów oraz opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.110.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 00.00.00. Ogólne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 06.03.01 Ścinanie i uzup. pobocza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 07.05.01 Bariery ochr st..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "M 13.01.00 Beton konstrukcyjny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "M 20.20.15c Odb. żelb.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "M.19.01.04 Balustrady- poręcze mostowe..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P7133465.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P7133466.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P7133467.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P7133468.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P7133469.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont poręczy mostu przy ul. Harbutowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu informatycznego dla potrzeb Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji.pdf"

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna