Rejestr zmian w biuletynie

20.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.29.2016 - Załączniki nr 2,3,5,6 doSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.29.2016 - Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.29.2016 - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.29.2016 - Załącznik nr 1B do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.29.2016 - Załącznik nr 1A do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

19.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Porządek obrad XXI Sesji Rady Miastazaplanowanej na 29 października 2016 r. " na "Porządek obrad XXIISesji Rady Miasta zaplanowanej na 29 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PP_kwestionariusz_kandydat.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowalny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt wykonawczy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robot.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PBW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PBW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robot.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 286/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 286/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 286/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 286/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 286/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 286/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 285/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu dla jednego domku handlowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 284/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram zajęć
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 283/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 282/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 282/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 282/2016 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 12 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 282/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 282/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 282/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 281/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 281/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 281/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 281/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 281/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 281/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 280/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 280/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 280/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 280/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 280/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 280/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 279/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 279/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 279/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 279/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 279/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 279/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 278/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 278/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 278/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 278/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 278/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 278/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

17.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.3.113.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skoczowskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skoczowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt BW - Wodociąg Skoczowska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skoczowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skoczowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.114.2016_Dokumentacja_konkursowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZP.271.3.114.2016_Dokumentacja_konkursowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.3.114.2016_Szczegółowy_Opis_Przedmiotu_Zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu informatycznego dla potrzeb Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 8_aktualny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu informatycznego dla potrzeb Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana treści SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
pierwsze oświadczenie majątkowe - Katarzyna Burzyńska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.109.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.105.2016_Umowa.pdf"

14.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.107.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie projektu technicznego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i modernizację węzła cieplnego w budynku SP-2 i G-2 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej budynku SP-2”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie projektu technicznego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i modernizację węzła cieplnego w budynku SP-2 i G-2 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej budynku SP-2”
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.3.112.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni międzyszkolnej matematycznej – pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni międzyszkolnej matematycznej – pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.98.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska na odcinku ok. 0,6 km w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska na odcinku ok. 0,6 km w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.26.2016_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Rady Rodziców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Rady Rodziców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania znaku graficznego - logo Szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w imprezach szkolnych organizowanych w szkole
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w załączeniu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna