Rejestr zmian w biuletynie

14.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.31.2016_Ogłoszenie_o_ponownym_wyborze_oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.31.2016_Zawiadomienie_o_odrzuceniu_oferty-Celmar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 29/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 27/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych – „Zabawy z uśmiechem” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych – „Zabawy z uśmiechem” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik"P6.ZP.271.3.01.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017.01.16_Pozwolnie Wodnoprawne_PompowniaKD_Ustron_MS_Curie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017.02.24_BRAK SPRZECIWU ORGANU NA ZGŁOSZENIEROBÓT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CZĘŚĆ A - PROJEKTBUDOWLANO-WYKONAWCZY_USTROŃ_M.S.CURIE_POMPOWNIA KD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 27/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CZĘŚĆ B - STWiORB_USTROŃ_M.S.CURIE_POMPOWNIAKD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CZĘŚĆ D - OPERATWODNOPRAWNY_USTROŃ_M.S.CURIE_POMPOWNIA KD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Trzykrotne koszenie poboczy dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nabór CUW 4_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Nabór CUW 4_2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie Instrukcji udzielania i rozliczania dotacji organizacjom pozarządowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie Instrukcji udzielania i rozliczania dotacji organizacjom pozarządowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia 109/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń- instrukacj"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie Instrukcji udzielania i rozliczania dotacji organizacjom pozarządowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa boisk z parkingiem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” – etap III końcowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa boisk z parkingiem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” – etap III końcowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.11.2017_Zmiana_treści_SIWZ-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa boisk z parkingiem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” – etap III końcowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.11.2017 - BZP - Ogłoszenie o zmianieogłoszenia 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

13.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocyfinansowej Powiatowi Cieszyńskiemu"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocyfinansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/304/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XXVI/304/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej PowiatowiCieszyńskiemu "
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/304/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UCHWAŁA NR XXVI/304/2017 RADY MIASTA USTROŃ zdnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej PowiatowiCieszyńskiemu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz_kandydat.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.37.2017_Unieważnienie_postęowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.38.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.39.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami związanymi z utrzymaniem dróg i mostów w Ustroniu w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami związanymi z utrzymaniem dróg i mostów w Ustroniu w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.41.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXIII/253/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXIII/253/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.27.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zadania Samodzielnego stanowiska ds. Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania Pałnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania Pełnomocnika ds. Profilaktyki Uzależnień
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Pełnomocnika ds. Profilaktyki Uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania Samodzielnego stanowiska ds. Archiwum Zakładowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Samodzielnego stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 100/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej 5
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 99/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania nagród Miasta Ustroń za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania nagród Miasta Ustroń za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 98/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania nagród Miasta Ustroń za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 97/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Nierodzim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 97/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Nierodzim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5kwietnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 97/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Nierodzim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 96/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 96/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 95/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 94/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 94/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 93/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 93/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 24 - Sprawozdania Komisji Rady MiastaUstroń za 2016 rok"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 23 - Interpelacje radnych"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 22 - Informacja w sprawie przeprowadzonychzamówień - konkursów ofert"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 21 - Informacja w sprawie przeprowadzonychzamówień publicznych "
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 20 - Sprawozdanie z realizacji zarządzeńBurmistrza Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 19 - Sprawozdanie z realizacji uchwał RadyMiasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 4 - Wyniki z przeprowadzonych konsultacjispołecznych"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 - Informacja na temat realizacjiprogramów unijnych na lata 2016-2020"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 - Porządek obrad"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - Listy obecności"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Ustroniu przy ul. Szpitalnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Ustroniu przy ul. Szpitalnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.07.2017_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Ustroniu przy ul. Szpitalnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.07.2017_Zawiadomienie_o_odrzuceniu_oferty_nr3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zadania Samodzielnego stanowiska ds. Oświaty i Organizacji Pozarządowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Samodzielnego stanowiska ds. Oświaty i Organizacji Pozarządowych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zadania Samodzielnego Stanowiska ds.Oświaty i Organizcji Pozarządowych.docx" na "Zadania SamodzielnegoStanowiska ds. Oświaty i Organizacji Pozarządowych.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zadania Samodzielnego stanowiska ds. Oświaty i Organizacji Pozarządowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Miasta Ustroń za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23lutego 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół Nr XXV/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia23 lutego 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/311/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/303/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/302/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/298/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

11.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zadania Koordynatora ds. Oświaty i Organizacji Pozarządowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zadania wydziału PKT.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zadania Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu iTurystyki
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Szkoły
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 17 w sprawie zaopiniowania arkusza organizacji na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 16 w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko wicedyrektora szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 15 w sprawie zmian w Statucie Szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.04.2017

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/314/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wniesienia skargi na opinię Śląskiego Kuratora Oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/313/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian projektu ustawy ochrony środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/312/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2017 r.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/311/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/310/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/309/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/308/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/307/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego modernizacji drogi powiatowej nr 2655 S ul. Furmańska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/306/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy drogi wraz z budową odwodnienia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy drogi wraz z budową odwodnienia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.29.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/305/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko - Białej na realizację zadania - prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/304/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/303/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/302/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/301/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/300/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/299/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/298/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/297/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/296/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej – II etap
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej – II etap
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.06.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup, dostawa i rozładunek płyt betonowych „YOMB”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami związanymi z utrzymaniem dróg i mostów w Ustroniu w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa – II etap
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa – II etap
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.05.2017_Umowa.pdf"

08.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami wspóldziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami wspóldziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna