Rejestr zmian w biuletynie

09.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 102/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23/2016 z dnia 21 września 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr 23/2016 z dnia 21 września 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23/2016 z dnia 21 września 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół nr 23/2016 z dnia 21 września 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 27/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 21/2016 z dnia 28 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 21/2016 z dnia 21 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20/2016 z dnia 22 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 19/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 18/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 17/2016 z dnia 17 maja 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA "Burmistrza Miasta Ustroń" z dnia 08.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 24/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.30.2016_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

08.12.2016

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz góry Czantoria
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa środków czystości dla Urzędu Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy ul. Wczasowej w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną w Ustroniu w zakresie budowy chodnika z kanalizacją deszczową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru 12_2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA NOWE DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2017 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UWAGA NOWE DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2017 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA NOWE DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2017 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA NOWE DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2017 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA NOWE DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2017 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DL-1 Dekalracja na podatek leśny"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA NOWE DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2017 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DR-1 Deklaracja na podatek rolny"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA NOWE DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2017 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
UWAGA NOWE DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2017 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UWAGA NOWE DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2017 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowaniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dlaobszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej orazgór Palenica, Palenica Mała i Orłowa - załącznik"

07.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa materiałów papierniczych i biurowych dla Urzędu Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

06.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 15 - w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli spełniania obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE 15-2016 - Procedura kontroli realizacjiobowiązku szkolnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 15 - w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli spełniania obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE 15-2016 - Procedura kontrolirealizacji obowiązku szkolnego.doc
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 15 - w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli spełniania obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE 15-2016 - Procedura kontroli realizacjiobowiązku szkolnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 15 - w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli spełniania obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnegow SP2 w Ustroniu.docx
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 16 - w sprawie wprowadzenia zasad postępowania na wypadek wtargniecia zabójcy do SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 15 - w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli spełniania obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 15 - w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli spełniania obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 15-2016 Procedura kontroli srealizacji obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 15-2016 Procedura kontroli srealizacji obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik"SP2.ZP.271.3.02.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 26/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 101/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia kryteriów zwolnienia nauczyciela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kryteria zwolnienia nauczyciela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

05.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do zarządzenia - regulamin"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do zarządzenia - ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 358/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w formie licytacji samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 358/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w formie licytacji samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 358/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 358/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w formie licytacji samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 358/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 358/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w formie licytacji samochodu gaśniczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 357/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie odwołania konkursu fotograficzno-filmowego "Aktywny Ustroń"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 356/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 355/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska kierownika Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 354/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania wyboru wniosków złożonych przez kluby sportowe na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu wraz z określeniem kwoty dotacji na wybrane projekty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 354/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania wyboru wniosków złożonych przez kluby sportowe na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu wraz z określeniem kwoty dotacji na wybrane projekty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 354/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 354/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania wyboru wniosków złożonych przez kluby sportowe na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu wraz z określeniem kwoty dotacji na wybrane projekty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 353/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Nadzoru czuwającej nad prawidłowością przebiegu loterii promocyjnej pod nazwą "Razem Można Więcej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 353/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Nadzoru czuwającej nad prawidłowością przebiegu loterii promocyjnej pod nazwą "Razem Można Więcej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 353/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 353/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Nadzoru czuwającej nad prawidłowością przebiegu loterii promocyjnej pod nazwą "Razem Można Więcej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 352/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępniony pokarm dla ptaków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 351/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 350/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 350/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 350/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 350/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 349/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 348/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji projektu aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczącego udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 348/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji projektu aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczącego udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 348/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 348/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji projektu aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczącego udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 347/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji windykacji należności podatkowych, niepodatkowych należności publicznoprawnych oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 347/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji windykacji należności podatkowych, niepodatkowych należności publicznoprawnych oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik do Zarządzenia nr 347/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 347/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji windykacji należności podatkowych, niepodatkowych należności publicznoprawnych oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 346/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 345/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli sprawozdań budżetowych, finansowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Miasta oraz dostarczanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 345/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli sprawozdań budżetowych, finansowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Miasta oraz dostarczanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 345/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 345/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli sprawozdań budżetowych, finansowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Miasta oraz dostarczanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.27.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatoraProgramu Zdrowotnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna