Rejestr zmian w biuletynie

09.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 22/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 22/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z wizji lokalnej mieszkaniowego zasobugminy"

08.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.75.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2016 – 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2016 – 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.25.2016_Umowa_CZ1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2016 – 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.25.2016_Umowa_CZ2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2016 – 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.25.2016_Umowa_CZ3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Montaż piłkochwytów na terenie KS Kuźnia w Ustroniu w ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Montaż piłkochwytów na terenie KS Kuźnia w Ustroniu w ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.24.2016_Umowa.pdf"

07.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 241/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 07 września 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 240/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 07 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 239/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 07 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 238/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 07 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 237/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 07 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ustroń na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 237/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 07 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ustroń na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 236/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 235/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 01 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 235/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 01 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 235/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 234/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 01 września 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. postępowania z dokumentami z głosowania w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego, Rady Miasta Ustroń i w wyborach Burmistrza Miasta Ustroń, w dniu 16 listopada 2014 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 233/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 01 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o wartości nie przekraczających kwot określonych w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 233/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 01 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o wartości nie przekraczających kwot określonych w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 233/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 01 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o wartości nie przekraczających kwot określonych w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 233/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 233/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 01 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o wartości nie przekraczających kwot określonych w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 232/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Centrum Rekreacyjno-Turystycznego SKI THERMA&SPA w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 232/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Centrum Rekreacyjno-Turystycznego SKI THERMA&SPA w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 232.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 231/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 231/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 231/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 231/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 231/2016"
Dotyczy dokumentu:
Statut Szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Szkoły
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Szkolny System Oceniania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 230/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 01 września 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 230/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 01 września 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 230/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 230/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 01 września 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 230/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 239/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 239/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatkurolnego w 2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 239/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 238/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 238/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2017 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku odnieruchomości w 2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 237/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ustroń na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 237/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ustroń na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokościstawek podatku od nieruchomości na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 237/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ustroń na 2017 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie określenia wysokościstawek podatku od nieruchomości na rok 2017.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 237/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ustroń na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 238/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2017 roku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 238/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 237/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ustroń na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 237/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ustroń na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokościstawek podatku od nieruchomości na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 237/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ustroń na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/216/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości,podatku rolnym,podatku lesnym,łacznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wymiana rynien i rur spustowych w budynku na działce nr 486/1 ul. Kościelna 21 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynków przy ul. Kościelnej 21"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymiana rynien i rur spustowych w budynku na działce nr 486/1 ul. Kościelna 21 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynków przy ul. Kościelnej 21"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogólna charakterystyka obiektu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana rynien i rur spustowych w budynku na działce nr 486/1 ul. Kościelna 21 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynków przy ul. Kościelnej 21"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana rynien i rur spustowych w budynku na działce nr 486/1 ul. Kościelna 21 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynków przy ul. Kościelnej 21"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 22/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 21/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Daszyńskiego w zakresie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Daszyńskiego w zakresie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.13.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.79.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"

06.09.2016

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XVIII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 31 maja 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIX/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIX/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 - Sprawozdanie wyników Spółki KLCzantoria za 2015 rok oraz z realizacji sezonu zimowego 2015/2016 wraz zprezentacją planu działań Spółki na sezon lato 2016 i zima2016/2017"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIX/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 - Porządek obrad"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIX/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - Listy obecności"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/225/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XL/404/2001 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 1 - Listy obecności
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/225/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XL/404/2001 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 2 - Porządek obrad
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/225/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XL/404/2001 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 3 - Sprawozdanie wyników Spółki KLCzantoria za 2015 rok oraz z realizacji sezonu zimowego 2015/2016 wraz zprezentacją planu działań Spółki na sezon lato 2016 i zima2016/2017
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/225/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XL/404/2001 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 - Sprawozdanie wyników Spółki KLCzantoria za 2015 rok oraz z realizacji sezonu zimowego 2015/2016 wraz zprezentacją planu działań Spółki na sezon lato 2016 i zima2016/2017"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/225/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XL/404/2001 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 - Porządek obrad"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/225/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XL/404/2001 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - Listy obecności"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/225/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XL/404/2001 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIX/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 23 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/225/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XL/404/2001 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/224/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/223/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/216/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/225/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XL/404/2001 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/224/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/223/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/222/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie nabycia w drodze kupna udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze kupna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/218/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/217/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego modernizacji drogi powiatowej nr 2659 S ul. Skoczowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/216/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/215/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/214/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IGG.6733.00044.2016.JGA - obwieszczenie o wszczęciupostępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Sukcesywne wyłapywanie bezdomnych kotów oraz opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywne wyłapywanie bezdomnych kotów oraz opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.84.2016_Dokumentacja_konkursowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywne wyłapywanie bezdomnych kotów oraz opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZP.271.3.84.2016_Dokumentacja_konkursowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "A3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "A2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "A1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 (uzg. wod-kan).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 (uzg. tauron)2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 (uzg. tauron).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 (uzg. gaz.)2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 (uzg. gaz.).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 (uz. telekom.).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "K12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis techniczy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OpisTechniczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rys. A1-A3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rys. K1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "schody-schemat układania kostki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Ogólna zjeżdżalnia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Techniczna Szczegółowazjeżdżalnia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiOR schody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar zjeżdżalnia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar schody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa odcinka ul. Polańskiej w Ustroniu w obszarze przystanku komunikacji zbiorowej w rejonie szkoły podstawowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa odcinka ul. Polańskiej w Ustroniu w obszarze przystanku komunikacji zbiorowej w rejonie szkoły podstawowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt organizacji ruchu ul. Polańska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa odcinka ul. Polańskiej w Ustroniu w obszarze przystanku komunikacji zbiorowej w rejonie szkoły podstawowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt techniczny ul. Polańska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa odcinka ul. Polańskiej w Ustroniu w obszarze przystanku komunikacji zbiorowej w rejonie szkoły podstawowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywne wyłapywanie bezdomnych kotów oraz opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup, dostawa i rozładunek płyt betonowych „YOMB”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iniekcja krystaliczna w budynku OSP Centrum
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Iniekcja krystaliczna w budynku OSP Centrum
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rzut parteru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Iniekcja krystaliczna w budynku OSP Centrum
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Iniekcja krystaliczna w budynku OSP Centrum
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta na wrzesień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta na wrzesień 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna