Rejestr zmian w biuletynie

07.04.2017

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazach dotyczących gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.22.2017 z dnia 3 kwietnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno - rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno - rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 92/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno - rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 91/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowieniasłużebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko - Pracownik socjalny - umowa na zastępstwo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie ustanowieniasłużebności przesyłu na gruncie gminnym
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 90/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 90/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 90/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - Pracownik socjalny - umowa na zastępstwo
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - Pracownik socjalny - umowa na zastępstwo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o miejscu i terminie planowanego zgromadzenia 9.04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.04.2017

Dotyczy dokumentu:
WNIOSKI LICENCJA TAXI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKI LICENCJA TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie zatrudnienia kierowców i osobistegowykonywania transportu"
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKI LICENCJA TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie dobrej reputacji"
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKI LICENCJA TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz pojazdów zgłaszanych do licencji taksi"
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKI LICENCJA TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udzielenie licencji taksi"
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKI LICENCJA TAXI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zmianę licencji taksi
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKI LICENCJA TAXI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie licencji taksi
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKI LICENCJA TAXI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaświadczenie o niekaralności
Dotyczy dokumentu:
UDZIELENIE LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UDZIELENIE LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o zamiarze zatrudniania i wykonywaniaosobiście działalności taksi.docx"
Dotyczy dokumentu:
UDZIELENIE LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie przedsiebiorcy o dobrejreputacji.docx"
Dotyczy dokumentu:
UDZIELENIE LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz pojazdów do licencji taksi.docx"
Dotyczy dokumentu:
UDZIELENIE LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie lic. taksi.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o zamiarze zatrudniania i wykonywaniaosobiście działalności taksi.docx"
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie przedsiebiorcy o dobrejreputacji.docx"
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz pojazdów do licencji taksi.docx"
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zmiane lic. taksi.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkoli nr 1, 2, 4, 5, 6 w Ustroniu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkoli nr 1, 2, 4, 5, 6 w Ustroniu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 88/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji na jednego ucznia w Gimnazjum dla Młodzieży w Ustroniu prowadzonym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 87/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w placówce oświatowej na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 86/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 85/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. "Jubileusz 25-lecia TRS "Siła" Ustroń"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 84/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do postępowania z dokumentami z wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

05.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta na kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa boisk z parkingiem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” – etap III końcowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa boisk z parkingiem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” – etap III końcowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.11.2017_Zmiana_treści_SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa boisk z parkingiem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” – etap III końcowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.11.2017 - BZP - Ogłoszenie o zmianieogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót ogólnobudowlanych w części dydaktyczno-sportowej i biurowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót ogólnobudowlanych w części dydaktyczno-sportowej i biurowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.10.2017_Zmiana_treści_SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót ogólnobudowlanych w części dydaktyczno-sportowej i biurowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.10.2017 - BZP - Ogłoszenie o zmianieogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Wiślańskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Wiślańskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.09.2017_Zmiana_treści_SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Wiślańskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.09.2017 - BZP - Ogłoszenie o zmianieogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do zarządzenia nr 91/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 31 marca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do zarządzenia nr 51/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 2 marca 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 51/2016 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 2 marca 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja fontanny na rynku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja fontanny na rynku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.33.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont odwodnienia drogi ul. Bernadka w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont odwodnienia drogi ul. Bernadka w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.34.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie koncertu zespołu PERFECT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw przy ul. Akacjowej – budowa siłowni plenerowej park street workout Poniwiec w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw przy ul. Akacjowej – budowa siłowni plenerowej park street workout Poniwiec w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.31.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
oferta realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie "Jaszowiec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

04.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego księgowego Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz_kandydat.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego księgowego Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego księgowego Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacje o wyniku naboru 2_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adres, telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adres, telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adres, telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UM Ustroń telefony i email na dzień 04.04.2017"
Dotyczy dokumentu:
Telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Telefony Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Adres, telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adres, telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adres, telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UM Ustroń telefony i email na dzień 04.04.2017."
Dotyczy dokumentu:
Adres, telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Telefony Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Telefony Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Telefony Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Telefony i adresy e-mail Urzędu Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.39.2017_Dokumentacja_konkursowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZP.271.3.39.2017_Dokumentacja_konkursowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPECYFIKACJA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017.01.16_Pozwolnie Wodnoprawne_PompowniaKD_Ustron_MS_Curie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017.02.24_BRAK SPRZECIWU ORGANU NA ZGŁOSZENIEROBÓT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CZĘŚĆ A - PROJEKTBUDOWLANO-WYKONAWCZY_USTROŃ_M.S.CURIE_POMPOWNIA KD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CZĘŚĆ B - STWiORB_USTROŃ_M.S.CURIE_POMPOWNIAKD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CZĘŚĆ D - OPERATWODNOPRAWNY_USTROŃ_M.S.CURIE_POMPOWNIA KD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń wraz z wyposażeniem – „Szkoła 2.0” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń wraz z wyposażeniem – „Szkoła 2.0” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP5.ZP.271.3.01.2017_Załącznik_nr_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń wraz z wyposażeniem – „Szkoła 2.0” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych – „Zabawy z uśmiechem” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych – „Zabawy z uśmiechem” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P6.ZP.271.3.01.2017-Załącznik nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych – „Zabawy z uśmiechem” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie koncertu zespołu PERFECT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zorganizowanie autorskiego spektaklu kabaretowego w wykonaniu: KABARETU NOWAKI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.04.2017

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Szkoły Podstawowej Nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7 w sprawie powołania i trybu działania komisji rekrutacyjnej dla celów postępowania rekrutacyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7 w sprawie powołania i trybu działania komisji rekrutacyjnej dla celów postępowania rekrutacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami wspóldziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna