Rejestr zmian w biuletynie

02.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie uczestnika projektu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularz zgłoszenia ucznia do projektu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Łowcy naukowych przygód"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 23/15/16 w sprawie zaopiniowania organizacji pracy Szkoły na rok szkolny 2016/2017 oraz propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 22/15/16 w sprawie zaopiniowania programów nauczania na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 21/15/16 w sprawie zaopiniowania aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego szkoły ...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 20/15/16 w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 19/15/16 w sprawie zmian w Statucie Szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała nr 18/15/16 w sprawie wyników klasyfikacji końcoworocznej i promocji ucznia w roku szkolnym 2015/2016 po egzaminie poprawkowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Straży Miejskiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PP_kwestionariusz_kandydat.doc"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Straży Miejskiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Straży Miejskiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs oczyszczanie dna stawu P.Z.W. w Ustroniu Polanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach konkursu.doc"
Dotyczy dokumentu:
konsultacje programu współpracy na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
konsultacje programu współpracy na 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarz nr 235/2016 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawieprzeprowadzenia konsultacji"
Dotyczy dokumentu:
konsultacje programu współpracy na 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zmian "
Dotyczy dokumentu:
konsultacje programu współpracy na 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały programu"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja uczestnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularz zgłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularz zgłoszenia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.23.2016_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla UM”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla UM”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.76.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "R00_OS_Ustroń_WKF_Opis_PW_BIOZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "R01_OS_Ustroń_WKF_Orientacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "R02_OS_Ustroń_WKF_PZT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "R03_OS_Ustroń_WKF_Rzut.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "R04_OS_Ustroń_WKF_Przekroj_AA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "R05_OS_Ustroń_WKF_Szczegoly.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST-00_OS_Ustroń_WKF_Strona tytułowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST-00_OS_Ustroń_WKF_Wymagania ogolne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST-01_OS_Ustroń_WKF_Instalacje i urządzeniatechnologiczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OS Ustron WKF - PRZEDMIAR ROBÓT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.77.2016_Unieważnienie_postęowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniudecyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.08.2016

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.22.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 10.000.000 złotych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 10.000.000 złotych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.11.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 00.00.00. Ogólne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 01.01.01. Roboty pomiarowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 01.02.04 Rob. rozbiórkowe el. dróg.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 03.02.01 Kan deszcz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 03.02.01a Regul studni.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 04.01.01 Koryto z prof.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 04.04.04 Podbudowa tłuczniowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 04.08.04 Warstw. wyr. tłuczniem.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 05.03.23a Nawierzchnie z kostek bet.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 07.02.01 Ozn. pion..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 08.01.01.Krawężniki i ławy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "D 09.01.01.Zieleń dr.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ul. Traugutta 1.PNG"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ul. Traugutta 2.PNG"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór układania.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna szkoły w roku szkolnym 2011/2012
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Struktura Organizacyjna Szkoły w roku szkolnym 2013/2014
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Struktura Organizacyjna Szkoły
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Struktura Organizacyjna Szkoły w roku szkolnym 2015/2016
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Struktura Organizacyjna Szkoły w roku szkolnym 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura Organizacyjna Szkoły w roku szkolnym 2015/2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 229/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. Organizacja imprezy "Drużynowe Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym w kategorii Juniorów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 228/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zarządzenia głosowania na projekty, terminu głosowania oraz wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 228/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zarządzenia głosowania na projekty, terminu głosowania oraz wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 228/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 228/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zarządzenia głosowania na projekty, terminu głosowania oraz wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 228/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 228/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zarządzenia głosowania na projekty, terminu głosowania oraz wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 227/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 227/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 227/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 227/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 227/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 227/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 227/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 227/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych wykazach na 21 dni dotyczący gminnych nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych obiektami nie związanymi trwale z gruntem, a stanowiących własność osób fizycznych przeznaczonych na okres do lat 3: - do dzierżawy w celu umieszczenia urządzeń przyłącza gazu oraz urządzeń przyłącza wodociągowego – wykaz z dnia 29.08.2016r., - do najmu na cele handlowe pod dwa stoiska do sprzedaży wyrobów ze skóry – wykaz z dnia 18.08.2016r., - do najmu na cele gastronomiczne pod istniejący obiekt oraz na cele ogródka całorocznego przy obiekcie – wykaz z dnia 18.08.2016r., - do najmu na cele mieszkaniowe na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (teren przyległy) – wykaz z dnia 29.08.2016r., - do dzierżawy na 1 rok na cele rekreacyjne pod istniejące obiekty oraz pod drobne uprawy rolne – wykaz z dnia 29.08.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 226/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przeglądu i weryfikacji procedury "Oceny ryzyka zawodowego" w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 226/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przeglądu i weryfikacji procedury "Oceny ryzyka zawodowego" w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 226/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 226/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przeglądu i weryfikacji procedury "Oceny ryzyka zawodowego" w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2016

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA "Burmistrza Miasta Ustroń" z dnia 29.08.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
oferta realizacji zadania przez UKS "Beskidy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oferta realizacji zadania przez UKS "Beskidy"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oferta UKS "Beskidy""
Dotyczy dokumentu:
oferta realizacji zadania przez UKS "Beskidy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna