Rejestr zmian w biuletynie

06.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 31/2017 z dnia 18 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 210/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powiadomienia o prawie zwrotu nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 209/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 208/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 208/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 208/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 208/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 208/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 207/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i wyposażenia zaewidencjonowanych w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 206/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 206/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 206/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 206/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 205/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 205/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 205/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 205/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 205/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 205/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 204/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 204/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 204/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 204/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 204/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 204/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SST cz2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SST cz1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prażakówka PZT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Polskiej Linii Kolejowej (przejazdkolejowo-drogowy w km 10,658).pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 202/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
konkurs na dostawę urządzenia do zgniatania odpadów w kontenerach 1100 litrów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
konkurs na dostawę urządzenia do zgniatania odpadów w kontenerach 1100 litrów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 4 instrukcja konkursowa dla oferentów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na dostawę urządzenia do zgniatania odpadów w kontenerach 1100 litrów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 3 Umowa_sprzedaż_urządzenie do prasowaniaodpadów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na dostawę urządzenia do zgniatania odpadów w kontenerach 1100 litrów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 2 specyfikacja techniczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na dostawę urządzenia do zgniatania odpadów w kontenerach 1100 litrów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 1 wzór oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na dostawę urządzenia do zgniatania odpadów w kontenerach 1100 litrów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Bilans i RZiS za 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXIX/338/2017 z dnia 22.06.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 203/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 203/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 203/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 203/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 203/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 203/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 203/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 203/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 203/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 203/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 203/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 203/2017 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 23 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 203/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 202/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 201/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ustroń dotyczących wzorów kart do głosowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 201/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ustroń dotyczących wzorów kart do głosowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 201/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 201/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ustroń dotyczących wzorów kart do głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 200/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 199/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania aneksu do rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 198/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 198/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 198/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 198/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 198/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 197/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 197/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 197/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 197/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 23 w sprawie zaopiniowania aneksu nr 1 do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2017/218
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 23 w sprawie zaopiniowania aneksu nr 1 do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2017/218
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.07.2017

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.06.2017

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustroniu przy ulicy Lipowski Groń, składającej się z działki oznaczonej nr 491/1 o pow.0,0522 ha objętej księgą wieczystą nr BB1C/00051453/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ustroń Anna Rottermund
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Rady Miasta Ustroń Marek Górniok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radna Rady Miasta Ustroń Jolanta Hazuka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radna Rady Miasta Ustroń Maria Jaworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Rady Miasta Ustroń Grzegorz Krupa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radna Rady Miasta Ustroń Adriana Kwapisz-Pietrzyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Rady Miasta Ustroń Stanisław Malina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Rady Miasta Ustroń Piotr Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Rady Miasta Ustroń Krzysztof Pokorny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Rady Miasta Ustroń Piotr Roman
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Rady Miasta Ustroń Roman Siwiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radna Rady Miasta Ustroń Barbara Staniek-Siekierka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Rady Miasta Ustroń Andrzej Szeja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Rady Miasta Ustroń Jan Zachar
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/346/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/345/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/344/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/338/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/336/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/348/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/347/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Pani Iwonie Ryś działaczowi Ustrońskiego Klubu Ekologicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/346/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/345/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/344/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/343/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/342/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/341/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/340/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/339/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze kupna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/338/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/337/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/336/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gmina Ustroń za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna