Rejestr zmian w biuletynie

25.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 12 w sprawie ustalenia zasad korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Ustroń informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 16 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 15 w sprawie wprowadzenia procedury do użytku programów nauczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 14 w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w imprezach szkolnych organizowanych przez szkołę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 13 w sprawie zasad korzystania ze stołówki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zorganizowanie autorskiego spektaklu kabaretowego w wykonaniu: KABARETU NOWAKI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 242/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 241/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 240/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 239/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 5 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 238/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 237/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 4 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 236/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 235/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 6 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 234/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 233/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 232/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 231/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 230/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 229/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 229/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 229/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 228/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 228/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 228/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 228/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 228/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 228/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZUDP - protokół.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZUDP - mapa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZC - uzgodnienie1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZC - uzgodnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZC - mapa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tauron - uzgodnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tauron - mapa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Orange - uzgodnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Orange - mapa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gmina - uzgodnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gmina - mapa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gaz - uzgodnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gaz - mapa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Geologia - Opinia geotechniczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Geologia - str tytuowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Geologia - zal1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Geologia - zal2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Geologia - zal3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Geologia - zal4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Geologia - zal5.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Geologia - zal5.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Geologia - zal5.3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Geologia - zal6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Geologia - zal7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar - teletechnika.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar - drogowy i odwodnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Teletechnika-schemat-orientacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Teletechnika-schemat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Teletechnika-chodnik Lipowska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Studnia chłonna szczegół.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przekroje poprzeczne - typowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt zagospodarowania terenu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Profil podłużny kanalizacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lipowska orientacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Inwentaryzacja zadrzewienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Czasowa organizacja ruchu - ul. Lipowska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OPIS TECHNICZNY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.25.2017 - Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.25.2017 - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.25.2017 - Załączniki nr 2,3,5,6,8,9 doSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.25.2017- SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
konkursie na wykonanie projektu instalacji naśnieżania i oświetlenia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
konkursie na wykonanie projektu instalacji naśnieżania i oświetlenia
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wyciąg z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych"
Dotyczy dokumentu:
Wyciąg z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej na BIP.docx
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.67.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

22.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Remont istniejących i budowa nowych obiektów małej architektury na placu zabaw w Ustroniu Hermanicach przy ul. Wiśniowej na działce nr 384/246, obręb Hermanice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont istniejących i budowa nowych obiektów małej architektury na placu zabaw w Ustroniu Hermanicach przy ul. Wiśniowej na działce nr 384/246, obręb Hermanice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.17.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej doprowadzenia wody i kanalizacji sanitarnej do dwóch obiektów kortów tenisowych w Ustroniu przy Al. Legionów w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej doprowadzenia wody i kanalizacji sanitarnej do dwóch obiektów kortów tenisowych w Ustroniu przy Al. Legionów w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korty tenisowe - obiekt nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej doprowadzenia wody i kanalizacji sanitarnej do dwóch obiektów kortów tenisowych w Ustroniu przy Al. Legionów w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korty tenisowe - obiekt nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej doprowadzenia wody i kanalizacji sanitarnej do dwóch obiektów kortów tenisowych w Ustroniu przy Al. Legionów w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

21.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 11 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 11 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "charakterystyka obiektu_termomodernizacja dachuKrótka 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 11 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar_termomodernizacja dachu Krótka 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 11 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 227/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalnorachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 227/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalnorachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 227/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2017 r. "

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna