Rejestr zmian w biuletynie

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica” „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica” „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.12.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Szkoły
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 22 w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów w roku szkolnym 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 21 w sprawie zaopiniowania zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązującego w roku szkolnym 2017/2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia wykazu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Polana
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Polana
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.19.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie projektu modernizacji maszynowni WKF na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie projektu modernizacji maszynowni WKF na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.46.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta na czerwiec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawiezaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Katowicach"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia„Za zasługi dla Miasta Ustronia” Pani Iwonie Ryś działaczowiUstrońskiego Klubu Ekologicznego"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o miejscu i terminie planowanego zgromadzenia 25.06.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Bożena Dziendziel
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Piotr Kawka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Janusz Stec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Tadeusz Kadłubiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Przemysław Korcz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Anna Łukosz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Ewa Cieślar - Witoszek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Alojzy Sikora
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Zbigniew Kufrej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Ilona Niedoba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Romana Brzoza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Małgorzata Pytel
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Izabella Koenig
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Katarzyna Kaźmierczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Mirosława Huma
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Joanna Gazda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Zdzisław Dziendziel
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Katarzyna Raczyńska - Targowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Jadwiga Górecka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Lidia Szkaradnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Barbara Nawrotek - Żmijewska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Krzysztof Krysta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Alicja Żyła
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Alicja Wojtaszewska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Waldemar Węglorz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Monika Maksymczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Aleksandra Łuckoś
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Jolanta Krajewska-Gojny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Ireneusz Staniek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Ireneusz Szarzec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Jolanta Cieślar
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Joanna Cieślar
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Bronisława Noszczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Jolanta Heller
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Alina Brudny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Władysława Hernik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Magdalena Herzyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Grażyna Tekielak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Jolanta Kocyan
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Katarzyna Burzyńska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Roman Langhammer
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Joanna Iskrzycka-Marianek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Leszek Szczypka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Regina Waszut
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie IV edycji otwartego konkursu ofert na realizacje zadań w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA "Burmistrza Miasta Ustroń" z dnia 21.06.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót ogólnobudowlanych w części dydaktyczno-sportowej i biurowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót ogólnobudowlanych w części dydaktyczno-sportowej i biurowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.13.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Malowanie dachu zabudowy magazynowo-usługowej wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi przy ul. Kościelnej 21 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Malowanie dachu zabudowy magazynowo-usługowej wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi przy ul. Kościelnej 21 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.50.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa boiska do siatkówki plażowej w Hermanicach w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa boiska do siatkówki plażowej w Hermanicach w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.59.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i gminnych na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i gminnych na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.54.2017_Umowa.pdf"

20.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 196/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ustroń dotyczących wzorów kart do glosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 195/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno-rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 195/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno-rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 195/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 195/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno-rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 195/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 195/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno-rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 195/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 195/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno-rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 194/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenia w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 193/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 192/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 191/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 190/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 189/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 188/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 187/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze kupna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 186/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawietygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawiewynagradzania nauczycieli"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 185/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 185/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 185/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 185/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 184/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 183/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Przażakówka”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Przażakówka”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SST cz1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Przażakówka”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SST cz2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Przażakówka”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu za MDK „Przażakówka”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans i RZiS za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans i RZiS za 2016 rok.docx"
Dotyczy dokumentu:
Bilans i RZiS za 2016 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Bilans i RZiS za 2016 rok
Dotyczy dokumentu:
Bilans i RZiS za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans i RZiS za 2016 rok"
Dotyczy dokumentu:
Bilans i RZiS za 2016 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Bilans i RZiS za 2016 rok

19.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminukorzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi wUstroniu"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowieniasłużebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody naustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody nazawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest ta samanieruchomość"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody nasprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości wdrodze kupna"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawiezarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokościwynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacieuzdrowiskowej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie w sprawie nabycianieruchomości w drodze kupna
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażeniazgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest tasama nieruchomość
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażeniazgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałęw sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokościwynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacieuzdrowiskowej
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażeniazgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest tasama nieruchomość"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażeniazgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie w sprawie nabycianieruchomości w drodze kupna"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę wsprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokościwynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacieuzdrowiskowej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawieWieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Polana
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Polana
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.19.2017_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja drogi powiatowej 2655 S ul. Furmańska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja drogi powiatowej 2655 S ul. Furmańska
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.16.2017_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni, i instalacji gazowej w budynku SP-5 w Ustroniu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni, i instalacji gazowej w budynku SP-5 w Ustroniu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5”
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.15.2017_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 182/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 182/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 182/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 182/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 182/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 182/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 181/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 180/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w placówce oświatowej na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 179/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 177/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 178/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 178/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 178/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 178/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 178/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 178/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 177/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 177/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 177/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 177/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 177/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 177/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wymiana pokrycia dachu budynku gospodarczego wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi przy ul. Daszyńskiego 52 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymiana pokrycia dachu budynku gospodarczego wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi przy ul. Daszyńskiego 52 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.52.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja budynku OSP Ustroń Lipowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja budynku OSP Ustroń Lipowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.49.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 11 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 11 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.51.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa skrzyżowania ul. Stara Droga z ulicą Harbutowicką w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa skrzyżowania ul. Stara Droga z ulicą Harbutowicką w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.55.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna