Zarządzenie nr 261/2004

   Burmistrza Miasta Ustroń

   z dnia  22 grudnia  2004 r.

w sprawie : wydania zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych  z  przeznaczeniem do     spożycia  w miejscu i poza miejscem  sprzedaży.

Na podstawie art.18  ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35 poz. 230 z późn.zm.)  w związku z art.106 § 5 kpa (Dz.U. z 2000 r. nr 98  poz. 1071 z późn.zm.)

                                                         Burmistrz Miasta

z a r z ą d z a

§ 1.

            W związku z pozytywną opinią Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Ustroniu z dnia  21 grudnia 2004 r.  - wydać zezwolenie  na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu  i poza miejscem sprzedaży dla :

1. punkt sprzedaży detalicznej              „SMAKOSZ” sp. z o.o.              piwo, 4,5-18 % 
   
w hurtowni „SMAKOSZ”                     Ustroń, ul. Sportowa 9              
detal

    Ustroń, ul. Sportowa 9                                                                      zmiana podmiotu

                                                                                                          gospodarczego

2. Hotel „Magnolia”
                Fundacja „Arka”                    piwo, 4,5-18 %, pow. 18 %                 Ustroń, ul. Szpitalna 15          Hotel „Magnolia”                        gastronomia
                                           Ustroń, ul. Szpitalna 15                  
nowy punkt

                                                                       § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego.

       § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                       BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                                                 
Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:18.01.2005 15:43
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:18.01.2005 15:43