Zarządzenie    Nr 263/2004

Burmistrza Miasta   Ustroń

z dnia  29  grudnia   2004 r.

w sprawie  pierwokupu nieruchomości   

                                                                                                 

Na podstawie  art.109 ust.1  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.Nr 46 poz. 543 z 2000r z późn. zm/

Burmistrz  Miasta

zarządza

§ 1

Nie korzystać z prawa pierwokupu nieruchomości ozn. nr 76/7 o pow.636 m2 położonej w Ustroniu przy ul. Skoczowskiej zap. w KW 13373  Sądu   Rejonowego w Cieszynie  będącej przedmiotem egzekucji pod sygn. akt  II KM 1510/04 ponieważ nie podlega  przepisom ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.

z 2000r. Nr 46 poz. 543 z późn.zm ).

§ 2

Wykonanie zarządzenia  powierza  Zastępcy Burmistrza Miasta.

§ 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                                    

RADCA PRAWNY                                                                            BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                           Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:18.01.2005 15:59
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:19.01.2005 07:49