UCHWAŁA NR XXX/337/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXX/337/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:04.04.2013 14:03
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:04.04.2013 14:03