OBWIESZCZENIE RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:04.04.2013 14:11
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:04.04.2013 14:11