Zarządzenie nr 266/2004

   Burmistrza Miasta Ustroń

   z dnia  29 grudnia  2004 r.

w sprawie : wydania zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych  z  przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży.

Na podstawie art.18  ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35 poz. 230 z późn.zm.)  w związku z art.106 § 5 kpa (Dz.U. z 2000 r. nr 98  poz. 1071 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta

z a r z ą d z a

§ 1.

            W związku z pozytywną opinią Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu z dnia  28 grudnia   2004 r.  - wydać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu  sprzedaży dla :

1.       bar gastronomiczny „ORCZYK”        Małgorzata Kunowska               4,5-18 %

Ustroń, ul. Wczasowa 26                Ustroń, ul. Wczasowa 26           gastronomia
                                                       wznowienie sprzedaży
                                                      
sezonowej

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego.

       § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                        BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                                                   
Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:19.01.2005 09:26
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:19.01.2005 09:26